#intedinhora

Bakom uppropet #intedinhora står personer som har erfarenhet av prostitution och sexuell exploatering.

De som undertecknat uppropet vill synliggöra och motverka myter som förminskar utsattheten hos de som befinner sig i prostitution. #intedinhora lyfter att det är många som påstår att det är ett fritt val att sälja sex, men uppropet menar att för de allra flesta handlar det om brist på andra alternativ. Samhället ger oändlig valfrihet för vissa men en avsaknad av val för andra.

Filmen nedan kan fungera som en ögonöppnare eller som en start för en fortsatt diskussion om vad yrkesverksamma som möter målgruppen kan göra annorlunda för att de ska få ett bättre bemötande.

Textad (svenska och engelska)

Teckenspråkstolkad

Syntolkad

Senast uppdaterad: 12:18 - 25 nov, 2019