#intebättreförr

Kvinnorna bakom #intebättreförr berättar att skulden och skammen är ett tungt bagage och att våldet nödvändigtvis inte avtar för att en blir äldre.

Det är viktigt att visa på omfattningen av sexuella trakasserier och att mäns våld mot kvinnor har en lång historia. Trots att Sverige numer har en tydlig lagstiftning kring våldsutsattas rätt till stöd och skydd så har äldre kvinnors behov till stor del varit osynliggjort.

Genom uppropet #intebättreförr berättar äldre kvinnor om vad de har varit och är utsatta för. Genom vittnesmålen kan fler lägga skulden och skammen där den hör hemma – hos förövaren.

Filmen nedan kan fungera som en ögonöppnare eller som en start för en fortsatt diskussion om vad yrkesverksamma som möter målgruppen kan göra annorlunda för att de ska få ett bättre bemötande.

Textad (svenska och engelska)

Teckenspråkstolkad

Syntolkad

Senast uppdaterad: 11:41 - 22 nov, 2019