Samlad information om utsatta grupper - myndigheter och organisationer

På denna sida presenteras en sammanställning av de myndigheter och organisationer som jobbar mot utsatthet för våld i samband med covid-19.

Nedan finns samlad information, länkar och telefonnummer till nationella myndigheter och organisationer som riktar sig till särskilda grupper i samhället. Listan är under arbete och exempel kan därför komma att läggas till eller tas bort. Listan syftar till att fungera som ett stöd och komplement för att illustrera hur en kommun kan sprida information till olika utsatta grupper.

Sidan uppdateras löpande

VÅLDSUTSATTA KVINNOR

 • Socialstyrelsen 
  Socialstyrelsen har tagit fram handboken “våld” med information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor
  Läs mer på Socialstyrelsens hemsida
  Läs Socialstyrelsens utbildningsmaterial “Skylla sig själv”, om våld mot kvinnor i missbruk
 • Jämställdhetsmyndigheten
  Jämstsälldhetsmyndigheten har tagit fram en film efter uppropet under hashtagen #utanskyddsnät om kvinnor som lever i missbruk, kriminalitet och prostitution och den våldsutsatthet som sällan tas på allvar av ansvariga myndigheter.
  Se filmen på Jämställdhetsmyndighetens hemsida 
 • Polismyndigheten 
  Polisen driver under sommaren en informationskampanj om våld i nära relationer. De har sedan tidigare tagit fram filmer om våldsamma relationer och utsatthet.
  Läs mer på Polismyndighetens hemsida
  Se Polismyndighetens film om våld i nära relationer här  
 • Nationellt centrum för kvinnofrid
  NCK har en informationsbank med stödmaterial till yrkesverksamma som kommer i kontakt med våldsutsatta. 
  Läs mer om kunskapsbanken på NCK:s hemsida
 • Brottsoffermyndigheten
  Brottsoffermyndigheten har tagit fram filmer med stöd för brottsutsatta, som bland annat rör rättegångsprocesser och ersättningsanspråk
  Läs mer på Brottsoffermyndighetens hemsida
 • Sveriges kommuner och regioner
  Sveriges kommuner och regioner har ett särskilt fokus på sin hemsida om risker för ökad våldsutsatthet i samband med isolering till följd av covid-19.
  Läs mer på SKR:s hemsida
 • Kvinnofridslinjen
  Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit den som utsatts för våld kan vända sig för att få stöd och råd från professionella inom området.
  Telefon: 020-50 50 50
  Läs mer på Kvinnofridslinjens hemsida
 • Brottsofferjouren:
  Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.
  Telefon: 116 006

  Läs mer på Brottsofferjourens hemsida  
 • ROKS
  ROKS är en riksorganisation som samlat kvinno– och tjejjourer i Sverige. På deras sida finns även möjlighet att filtrera sökningen och anpassa till exempelvis juridikjourer och dövjourer
  Läs mer på ROKS hemsida
 • Unizon
  Unizon är en riksorganisation som samlat 130 kvinnojourer och tjejjourer runt om i landet. 
  Läs mer på Unizons hemsida
 • Voov
  Voov är en organisation som riktar sig till våldsutsatta med husdjur. De ordnar bland annat jourhem åt djuren. 
  Läs mer på Voovs hemsida
 • Länsstyrelsen Gävleborg
  Länsstyrelsen Gävleborg har tagit fram en reklamfilm för deras regionala webbplats om våld i nära relationer. Kampanjen Våldsfri vardag annonseras just nu på matbutiker runt om i länet. Ett utskick har också sänts ut till länets kommuner om kontaktuppgifter till koordinator för stöd och råd gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Ett utskick riktat till skolpersonal är på gång, och som ska skickas ut strax innan sommarlovet ”Höj din uppmärksamhet inför sommarlovet  
 • Länsstyrelsen Norrbotten
  Länsstyrelsen Norrbotten har samlad information både för våldsutsatta och personer som arbetar med personer i utsatthet. Bland deras information finns exempel på våldstyper, särskilt utsatta grupper och kontaktuppgifter till nationella såväl som lokala stödresurser.
  Läs mer på Länsstyrelsen Norrbottens hemsida

BARN OCH UNGA

PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL

 • 1000 möjligheter
  1000 möjligheter har på sin hemsida information till unga personer som har erfarenhet av att sälja sex.
  Läs mer på 1000 möjligheters hemsida 
 • Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel
  Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel tillhandahåller operativt metodstöd vid misstanke om människohandel. NMT riktar sig till myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer.
  Telefon: 020-390 000 
  Lär mer på NMT:s hemsida
 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som haft sex mot ersättning. På Socialstyrelsens hemsida finns även filmer om ämnet.
  Läs mer på Socialstyrelsens hemsida 
 • Jämställdhetsmyndigheten
  Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en film till följd av #metoo-uppropen där personer som sålt sex mot ersättning gick ihop under hashtagen #intedinhora. Budskapet bakom filmen är att synliggöra våld och utsatthet mot personer som lever i prostitution samt för att verka mot myter och föreställningar om gruppen.  
  Se filmen på Jämställdhetsmyndighetens hemsida 
 • Civila plattformen Sverige
  Civila plattformen Sverige samlar organisationer som arbetar mot människohandel och prostitution.  
  Läs mer på människohandel.se 
 • Talita
  Talita ger stöd och hjälp till kvinnor som utnyttjats i sexhandel. De erbjuder även skyddat boende.
  Telefon: 0704-304464
   
  Läs mer på Talitas hemsida  
 • Pegasus 
  Pegasus ger stöd och råd till ungdomar som har sålt sex.  
  Läs mer på Pegasus hemsida 
 • KAST
  KAST riktar sig till köpare av sexuella tjänster. KAST finns i flera svenska kommuner.
  Läs mer om KAST i Göteborg
 • Ellencentret
  Ellencentret har en stödchatt för den som är mellan 13-20 år och har sålt sex.
  Läs mer på Ellencentrets hemsida

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen tillhandahåller utbildningsmaterial för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.  

  Läs mer om Socialstyrelsen utbildningsmaterial Vänd dem inte ryggen
  Socialstyrelsen har även information och hjälpmedel för yrkesverksamma som kommer i kontakt med flickor som utsatts för könsstympning.  
  Läs mer på Socialstyrelsens hemsida
 • Nationella kompetensteamet Länsstyrelsen i Östergötland
  Nationella kompetensteamet i Östergötland har samlad information för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
  Läs mer på Nationella kompetensteamets hemsida
  De har även lanserat kampanjen “saknad” för att uppmärksamma barn som riskerar att föras utomlands och giftas bort mot sin vilja eller könsstympas under sommarloven. Informationen sprids bland annat genom
  en informationsfilm och affischer som det finns möjlighet att ladda ner.
  Ta del av materialet på hedersfortryck.se
  Nationell stödtelefon för yrkesverksamma: 010-223 57 60
 • TRIS
  TRIS arbetar för att individer, barn som vuxna, ska få tillgång till verktyg som möjliggör självvalda erfarenheter och en egen plattform i samhället.
  Telefon: 0774-40 66 00
   
  Läs mer på TRIS hemsida
 • Kärleken är fri 
  Kärleken är fri är en organisation som driver en stödchat för personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck samt lever med oro för tvångsgifte, könsstympning, kontroll och hot.  
  Läs mer på Kärleken är fris hemsida 
 • GAPF:
  GAPF är en rikstäckande och ideell förening som riktar sig till män och kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. 
  Telefon dagtid:
  08-711 60 32
  Telefon övrig tid: 070-000 93 28  
  Läs mer på GAPF:s hemsida 
 • Dialoga
  Dialoga är ett kompetenscentrum som erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.  
  Läs mer på Dialogas hemsida
 • Infogeneratorn
  Infogeneratorn är en webbplats som är en del av Länsstyrelserna. Sidan hjälper kommuner, regioner och organisationer att ge översatt information om bland annat rättigheter vid våldsutsatthet. Här presenterar flera ämnen i kategorisk ordning: föräldraskapsstöd, könsstympning, människohandel, prostitution, tvångsäktenskap, våld i nära relationer.
  Läs mer om Infogeneratorn här

DIGITALT VÅLD

UNGA KVINNOR

UTLÄNDSKA KVINNOR

  • Socialstyrelsen
   Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund. 
   Läs Socialstyrelsens utbildningsmaterial här
  • Brottsofferjouren
   Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. De erbjuder bland annat stöd på olika språk.
   Telefon:
   116 006
   Läs mer på Brottsofferjourens hemsida
  • Terrafem
   Terrafem är en rikstäckande jourtelefon som finns till för kvinnor med utländsk härkomst. Även juristjour på flera språk finns tillgänglig. 
   Telefon: 020- 52 10 10
   Läs mer på Terrafems hemsida
  • Somaya
   Somaya är en flerspråkig kvinnojour som har en omfattande arbetsmetod för utländska kvinnor.
   Telefon: 
   020-81 82 83 
   Läs mer på Somayas hemsida
  • Youmo
   Youmo har en flerspråkig ungdomsmottagning dit unga kan vända sig för att få stöd vid frågor om våld. 
   Läs mer på Youmos hemsida
  • Information om Sverige
   Information om Sverige tar upp våldsfrågor och olika särskilt utsatta grupper. Deras information riktar sig till nyanlända och personer som inte har stor kunskap om det svenska samhället.
   Läs mer på Information om Sveriges hemsida
  • Infogeneratorn
   Infogeneratorn är en webbplats som är en del av Länsstyrelserna. Sidan hjälper kommuner, regioner och organisationer att ge översatt information om bland annat rättigheter vid våldsutsatthet. Här presenterar flera ämnen i kategorisk ordning: föräldraskapsstöd, könsstympning, människohandel, prostitution, tvångsäktenskap, våld i nära relationer.
   Läs mer om Infogeneratorn här

ÄLDRE KVINNOR

 • Nationellt kvinnocentrum
  Nationellt kvinnocentrum har bland annat tagit fram filmer om hur man frågar om våldsutsatthet. En del av materialet riktar sig bland annat till äldre, med beskrivningar av att våldet kan se annorlunda ut gentemot andra grupper. 
  Läs mer på NCK:s hemsida
 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. 
  Läs mer om Socialstyrelsens utbildningsmaterial här
 • Jämställdhetsmyndigheten
  Jämställdhetsmyndigheten tog fram en film till följd av #metoo-uppropen där äldre kvinnor gick ihop under hashtagen #intebättreförr, för att synliggöra våld mot äldre kvinnor.
  Se filmen på Jämställdhetsmyndighetens hemsida

HBTQ-PERSONER

FUNKTIONSNEDSATTA

VÅLDSUTSATTA MÄN

VÅLDSUTÖVARE

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har tagit fram en handbok för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som riskerar att hamna i våldsbejakande extremism. 
  Läs Socialstyrelsens handbok här
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
  MUCF har tagit fram matriser för samverkan mellan kommun, stadsdelar och civilsamhället i arbetet mot våldsbejakande extremism. 
  Läs mer på MUCF:s hemsida
 • Center för våldsbejakande extremism
  Center för våldsbejakande extremism erbjuder stöd för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som riskerar att dras in i våldsbejakande extremism. 
  Stödtelefon: 08-527 44 290
  Läs mer på Center för våldsbejakande extremisms hemsida
 • Nationell stödtelefon av Rädda Barnen:
  Nationell stödtelefon är en orostelefon dit en kan ringa och anmäla oro för radikalisering av personer.  
  Telefon: 020-100 200
  Läs mer på Rädda Barnens hemsida
 • Samordnaren mot extremism
  Samordnaren mot extremism samordnar det förebyggande arbetet som bedrivs mot våldsbejakande extremism i Sverige.
  Läs mer på Samordnaren mot extremisms hemsida

INTERNATIONELLA AKTÖRER

 • European institute of Gender Equality (EIGE)
  EIGE arbetar med jämställdhetsfrågor i Europa. De skriver bland annat om pandemins påverkan på våld i nära relationer. De tar upp exempel från länder i Europa som har upplevt ökningar av våldet till följd av isolering under covid-19. EIGE förespråkar ett koordinerat och förebyggande arbete i europeiska stater mellan polis, hälso- och sjukvård och socialtjänst för att identifiera kvinnor som lever i våldsutsatthet. De talar också om samhället och anhörigas roll för att upptäcka och anmäla misstankar om våld. Nationella kampanjer tas upp som ett alternativ för att på ett effektivt sätt nå ut till våldsutsatta.
  Läs mer på EIGE:s hemsida
 • Europakommissionen
  Europakommissionen har publicerat en rapport som sammanställts i samband med ett webbinarium om länders arbete mot våld i nära relationer i samband med covid-19. I rapporten har goda exempel tagits upp från några av de länder som deltog i webbinariet.  
  Läs rapporten på Europakommissionens hemsida
 • Spanien
  I Spanien förutsåg myndigheter en ökning av våld mot kvinnor och barn till följd av covid-19 och isoleringen som landet försattes i.  Nya metoder togs fram för att nå ut till våldsutsatta. Bland annat utvecklades en ny service för kvinnor via WhatsApp för att kunna kommunicera med kvinnor som var isolerade med sin förövare.  I Spanien publicerades även en guide för kvinnor som lever med våld, som innehåller både stödåtgärder och skyddsåtgärder.  Myndigheterna spred även information om appen “Alerts cops app”, för kvinnor i nödsituationer som inte kan ringa polisen. För att nå kvinnor på landsbygden utbildade man t.ex. apotekspersonal att vara uppmärksam på våldsutsatthet.
 • Tjeckien
  I Tjeckien lanserade myndigheter appen Bright sky, som riktar sig till den som söker skydd och råd om våldsutsatthet, samt till anhöriga till våldsutsatta. I Tjeckien har myndigheter hållit i utbildningar till olika personalgrupper om appen för att hjälpa våldsutsatta att komma i kontakt med olika stödtjänster.  
 • Slovenien
  I Slovenien har myndigheter lagt stor vikt vid att behandling av förövare ska fortsätta även under karantänen. Personal har i samarbete med förövaren tagit fram individuella planer. Nya förövare introduceras inte i någon gruppverksamhet utan har fått individuell rådgivning. Vissa grupper fortsatte ha möten via Zoom. Myndigheter i Slovenien planerar att ta fram en strategi för “post-covid”, som kommer att vara nödvändig för att försäkra att dessa personer slutför hela programmet.
 • World Health Organization 
  WHO har inlett en kampanj tillsammans med FIFA och EU-kommissionen som kallas #SafeHome, för att stötta kvinnor och barn som riskerar att utsättas för våld i nära relationer. Kampanjen har inletts till följd av de stigande siffrorna om våld i hemmen som framkommer i rapporter från länder som vidtagit åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19. WHO sprider bland annat kunskap om våldsutsatthet i världen idag.
  Läs mer på WHO:s hemsida
 • United Nations Development Program (UNDP)
  UNDP skriver på sin hemsida om coronapandemins effekter på ojämlikheter i samhällen runt om i världen. De har bland annat tagit fram en rapport där de diskuterar vikten av att agera mot könsrelaterat våld (Gender based violence, GBV). Rapporten understryker vikten av att arbeta med det under pandemin, men även efter. De har även utarbetat en lista med tips och råd till länder på åtgärder de bör vidta, och ger även konkreta exempel.
  Läs mer på UNDP:s hemsida
 • UN Women
  UN Women uppmärksammar den ökade våldsutsattheten med en rapport och en kampanj de kallar för “The shadow pandemic”. I rapporten presenterar de siffror och statistik för att belysa och synliggöra det globala våldet mot flickor och kvinnor.
  Läs mer på UN Womens hemsida 
Senast uppdaterad: 11:48 - 02 jul, 2020