Kampanjmaterial – Tillsammans mot våld

Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna lanserade under november 2020 den nationella kampanjen Tillsammans mot våld, med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. På den här sidan finns material från kampanjen för nedladdning.

Kampanjen Tillsammans mot våld lanserades i flera steg. Över 500 ICA-, Willys- och Hemköpbutiker i hela landet visade kampanjen på skärmar i butikerna under två månaders tid. Kampanjen riktade sig till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare med information om var man kan vända sig för att få stöd.

För att stärka upp kampanjen lokalt har tog myndigheterna fram ett kampanjmaterial, som kan laddas ner på denna sida.

KAMPANJMATERIALET BESTÅR AV:

Affischer

Kampanjmaterialet innehåller tre affischer, med målgrupperna våldsutsatta, våldsutövare och åskådare. Dessa går att komplettera med lokal kontaktinformation. Affischerna finns både som ifyllbara pdf:er och InDesign-dokument.

Bildspel till sociala medier

I materialet finns tre bildspel, med samma målgrupper som ovan. Filmerna finns i kortare format, som går att publicera direkt i sociala medier med kompletterande text, samt längre filmer där ni kan lägga in kontaktuppgifter i slutet av filmerna.

Mall för pressmeddelande

Ni kan ladda hem en mall till ett pressmeddelande, med övergripande information om kampanjen samt förslag till hur ni kan komplettera med information om er lokala kampanj.

Filmer som visas på ICA-skärmar

De filmer som visas i ICA:s butiker finns att ladda hem också. De innehåller kontaktinformation till nationella stödfunktioner.

Textförslag till inlägg i sociala medier

Ett dokument med förslag med inläggstexter till sociala medier finns att ladda hem. Dessa går också att ändra om och komplettera efter behov.

Se bifogade filer längst ner för det samlade kampanjmaterialet.

 

Senast uppdaterad: 10:35 - 15 sep, 2021