Projektbidrag för jämställdhetsprojekt

Statsbidragets syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetsprojekt).

Om bidraget

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till det civila samhället för att driva jämställdhetsprojekt. Statsbidragets syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetsprojekt). Projekten ska bidra till att uppnå ett eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålen.

Bidraget fördelas enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.  Lär mer om villkoren här.

Ni kan söka bidraget

Bidrag lämnas enbart till ideella föreningar eller stiftelser, som inte är statliga eller kommunala. Bidrag får inte lämnas till politiska partier. Med politiska partier avses partier som är representerade i riksdagen samt föreningar som avser att ställa upp i allmänt val.

Bidragets storlek

Jämställdhetsmyndigheten hade 10 miljoner kronor att fördela till jämställdhetsprojekt under 2019.

Projektets starttid och längd

Projektet kan tidigast starta 1 augusti 2019 och pågå i högst 12 månader. Hela bidragsbeloppet ska förbrukas under bidragsperioden.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Jämställdhet  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 9:39 - 10 okt, 2019