Projektbidrag för jämställdhetsprojekt

Statsbidragets syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetsprojekt). Jämställdhetsmyndigheten fördelar bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet.

Om bidraget

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till det civila samhället för att driva jämställdhetsprojekt. Statsbidragets syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetsprojekt). Projekten ska bidra till att uppnå ett eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålen.

Bidraget fördelas enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.  Läs mer om villkoren här.

Utlysningen för Jämställdhetsprojekt var öppen den 16 februari 2021 till den 23 mars.

Ansök om statsbidrag

Ansökan görs via vårt digitala ansökningssystem för statsbidrag. Inga blanketter ska längre skickas in till Jämställdhetsmyndigheten utan allt sköts digitalt för att förenkla processen. Du kan se och uppdatera din ansökan efter du har skickat in den.

Ni kan söka bidraget

Bidrag lämnas enbart till ideella föreningar eller stiftelser, som inte är statliga eller kommunala. Bidrag får inte lämnas till politiska partier. Med politiska partier avses partier som är representerade i riksdagen samt föreningar som avser att ställa upp i allmänt val.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via vårt digitala ansökningssystem för statsbidrag. Inga blanketter ska längre skickas in till Jämställdhetsmyndigheten utan allt sköts digitalt för att förenkla processen. Du kan se och uppdatera din ansökan efter du har skickat in den.

E-tjänsten för statsbidrag hittar du här.

Bidragets storlek

Jämställdhetsmyndigheten har fördelat sju miljoner kronor till jämställdhetsprojekt under 2020.

Projektets starttid och längd

Projektet kan tidigast starta den 1 juni och pågå i högst tolv månader. Hela bidragsbeloppet ska förbrukas under bidragsperioden.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Jämställdhet  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 3:04 - 30 aug, 2021