Organisations- & etableringsbidrag för kvinnors organisering

Bidrag till kvinnoorganisationer för att stödja kvinnors organisering. 1 januari 2018 överfördes bidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till Jämställdhetsmyndigheten.

Om bidraget

Organisations- och etableringsbidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Förordningen reglerar villkoren för bidraget, bland annat ska organisationer som söker vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer.

Organisationsbidraget ska gå till organisationens ordinarie verksamhet. Bidraget kan till exempel gå till kostnader för opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda.

Etableringsbidraget ska gå till nybildade organisationer för att etablera en ordinarie verksamhet. Bidraget kan till exempel gå till kostnader för att bygga upp en ny central eller lokal verksamhet.

Bidraget skall främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Hela bidraget ska förbrukas under bidragsåret.

Ni kan söka bidraget

  • Föreningar där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor.
  • Riksorganisationer och samarbetsorganisationer med minst 75 procent medlemsföreningar eller medlemsorganisationer med minst 75 procent kvinnliga medlemmar.
  • Sammanslutningar av enbart kvinnor inom en organisation kan också söka om bidraget. Det är i så fall sammanslutningen som ska ha som huvudmål att stärka kvinnors ställning i samhället. Organisationen kan i så fall söka för sammanslutningens räkning.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska gå till organisationens ordinarie verksamhet, till exempel kostnader för opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på hur mycket pengar som regeringen beslutar ska gå till kvinnors organisering, sen beror det på hur många som söker och uppfyller villkoren för bidraget. Totalt sett finns det cirka 28 miljoner kronor till kvinnors organisering år 2019. I anslaget ingår utöver organisations- och etableringsbidrag även verksamhetsbidrag till kvinnors organisering.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Statsbidrag  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 10:59 - 22 aug, 2019