Organisations- & etableringsbidrag för kvinnors organisering

Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget skall främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också göra det möjligt för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Om bidraget

Organisations- och etableringsbidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Förordningen reglerar villkoren för bidraget, bland annat ska organisationer som söker vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer.

Organisationsbidraget ska gå till organisationens ordinarie verksamhet. Bidraget kan till exempel gå till kostnader för opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda.

Etableringsbidraget ska gå till nybildade organisationer för att etablera en ordinarie verksamhet. Bidraget kan till exempel gå till kostnader för att bygga upp en ny central eller lokal verksamhet.

Bidraget skall främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Hela bidraget ska förbrukas under bidragsåret.

Ni kan söka bidraget

  • Föreningar där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor.
  • Riksorganisationer och samarbetsorganisationer med minst 75 procent medlemsföreningar eller medlemsorganisationer med minst 75 procent kvinnliga medlemmar.
  • Sammanslutningar av enbart kvinnor inom en organisation kan också söka om bidraget. Det är i så fall sammanslutningen som ska ha som huvudmål att stärka kvinnors ställning i samhället. Organisationen kan i så fall söka för sammanslutningens räkning.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via vårt digitala ansökningssystem för statsbidrag. Inga blanketter ska längre skickas in till Jämställdhetsmyndigheten utan allt sköts digitalt för att förenkla processen. Du kan se och uppdatera din ansökan efter du har skickat in den.

Ansökningsperioden var öppen från 3 september till 4 oktober 2021.

E-tjänsten för statsbidrag hittar du här.

 

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska gå till organisationens ordinarie verksamhet, till exempel kostnader för opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på hur mycket pengar som regeringen beslutar ska gå till kvinnors organisering, sen beror det på hur många som söker och uppfyller villkoren för bidraget. I anslaget ingår utöver organisations- och etableringsbidrag även verksamhetsbidrag till kvinnors organisering.

Anslaget framgår av myndighetens regleringsbrev. Läs regleringsbreven här.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Statsbidrag  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 4:14 - 14 okt, 2021