Organisations- & etableringsbidrag för kvinnors organisering

Bidrag till kvinnoorganisationer för att stödja kvinnors organisering. 1 januari 2018 överfördes bidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till Jämställdhetsmyndigheten.

Om bidraget

Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Förordningen reglerar villkoren för bidraget, bland annat ska organisationer som söker vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer.

Bidraget skall främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Hela organisationsbidraget ska förbrukas under bidragsåret. Ansökan öppnar i augusti och stänger 1 oktober 2018. Bidraget skall redovisas 1 april 2020.

""

Ni kan söka bidraget

  • Föreningar där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor.
  • Riksorganisationer och samarbetsorganisationer med minst 75 procent medlemsföreningar eller medlemsorganisationer med minst 75 procent kvinnliga medlemmar.
  • Sammanslutningar av enbart kvinnor inom en organisation kan också söka om bidraget. Det är i så fall sammanslutningen som ska ha som huvudmål att stärka kvinnors ställning i samhället. Organisationen kan i så fall söka för sammanslutningens räkning.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska gå till organisationens ordinarie verksamhet, till exempel kostnader för opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker bidraget. För bidragsåret 2018 delades ca 24 miljoner kronor ut i bidrag till 72 kvinnoorganisationer.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Statsbidrag  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad : 2:54 - 16 Aug, 2018