Organisation

Jämställdhetsmyndigheten är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en myndighetschef (generaldirektör) som utses av regeringen. Myndigheten har initialt cirka 50 anställda och organisationen består av generaldirektör samt fem avdelningar.

Sedan myndighetens start 1 januari 2018 är det Lena Ag som är generaldirektör.

""

Ledningsgrupp

Jämställdhetsmyndighetens ledningsgrupp består av generaldirektören samt avdelningscheferna:

  • Lena Ag, generaldirektör
  • Lena Leed, administrativ chef
  • Maria Bång, kommunikationschef
  • Lillemor Dahlgren, avdelningschef, stöd och samordning samt tf. avdelningschef analys och uppföljning
  • Mikael Thörn, tf avdelningschef, nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Senast uppdaterad : 10:01 - 16 Feb, 2018