Organisation

Jämställdhetsmyndigheten är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en myndighetschef (generaldirektör) som utses av regeringen. Myndigheten har ett 80-tal anställda och organisationen består av generaldirektör samt fem avdelningar.

Sedan myndighetens start 1 januari 2018 är det Lena Ag som är generaldirektör.

Ledningsgrupp

Jämställdhetsmyndighetens strategiska ledningsgrupp består av:

 • Lena Ag, generaldirektör
 • Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning
 • Berit Jernberg, avdelningschef nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
 • Jane Isaksson, kommunikationschef
 • Carina Abréu, avdelningschef stöd och samordning
 • Lena Leed, administrativ chef och ställföreträdande generaldirektör

Den taktiska ledningsgruppen består av samma chefer som ovan, samt

 • Anna Tingbäck, verksjurist
 • Gunilla Annerstedt, ekonomicontroller
 • Mari Johansson, verksamhetscontroller
 • Mona Axelsson, HR-strateg

Insynsråd

Insynsrådet ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektör Lena Ag är insynsrådets ordförande. Övriga medlemmar är:

 • Ann-Christine Ahlberg, riksdagsledamot (S)
 • Alán Ali, ordförande för organisationen MÄN
 • Clara Berglund, generalsekreterare för organisationen Sveriges Kvinnolobby
 • Josefin Malmqvist, riksdagsledamot (M)
 • Peter Grönberg, VD Göteborg & Co
 • Fredrik Lennartsson, avdelningschef Sveriges Kommuner och Regioner
 • Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket
 • Helene Odenjung, kommunalråd (L)

Vetenskapligt råd

Jämställdhetsmyndighetens vetenskapliga råd fungerar som en brygga mellan Jämställdhetsmyndigheten och forskarsamhället. Rådet bidrar till kvalitetssäkring och vetenskaplig förankring i myndighetens verksamhet. Genom sina kunskaper och erfarenheter om aktuell forskning bidrar rådets medlemmar med forskningsbaserade perspektiv på myndighetens verksamhet och utveckling.

Medlemmar i det vetenskapliga rådet är:

 • Anna Wahl, Professor i genus, organisation och ledning, KTH
 • Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet
 • Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, Göteborgs universitet
 • Dag Balkmar, docent i genusvetenskap, Örebro universitet
 • Diana Mulinari, docent i sociologi och professor i genusvetenskap, Lunds universitet
 • Mia Heikkilä, docent i pedagogik, Mälardalens högskola och biträdande professor, Åbo akademi
 • Thomas Johansson, professor i pedagogik med inriktning barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet

Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning, är ordförande för rådet. Generaldirektör Lena Ag deltar i rådets möten. Line Säll, senior utredare på analys och uppföljning, är rådets sekreterare.

Senast uppdaterad: 6:04 - 16 feb, 2021