Organisation

Jämställdhetsmyndigheten är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en myndighetschef (generaldirektör) som utses av regeringen. Myndigheten har cirka 60 anställda och organisationen består av generaldirektör samt fem avdelningar.

Sedan myndighetens start 1 januari 2018 är det Lena Ag som är generaldirektör.

""

Ledningsgrupp

Jämställdhetsmyndighetens ledningsgrupp består av:

 • Lena Ag, generaldirektör
 • Annika Olsson, avdelningschef analys och uppföljning
 • Berit Jernberg, avdelningschef nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
 • Jane Isaksson, kommunikationschef
 • Gunilla Annerstedt, controller
 • Carina Abréu, tf avdelningschef stöd och samordning
 • Lena Leed, administrativ chef och ställföreträdande generaldirektör
 • Mona Axelsson, HR-strateg

Insynsråd

Insynsrådet ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektör Lena Ag är insynsrådets ordförande. Övriga medlemmar är:

 • Anders Danielsson, landshövding Västra Götalands län
 • Ann-Christine Ahlberg, riksdagsledamot (S)
 • Alán Ali, ordförande för organisationen MÄN
 • Clara Berglund, generalsekreterare för organisationen Sveriges Kvinnolobby
 • Josefin Malmqvist, riksdagsledamot (M)
 • Peter Grönberg, VD Göteborg & Co
 • Vesna Jovic, VD Sveriges kommuner och landsting (SKL)
 • Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket
 • Helene Odenjung, kommunalråd (L)
Senast uppdaterad: 2:54 - 27 maj, 2020