Organisation

Jämställdhetsmyndigheten är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en myndighetschef (generaldirektör) som utses av regeringen. Myndigheten har cirka 60 anställda och organisationen består av generaldirektör samt fem avdelningar.

Sedan myndighetens start 1 januari 2018 är det Lena Ag som är generaldirektör.

""

Ledningsgrupp

Jämställdhetsmyndighetens ledningsgrupp består av:

 • Lena Ag, generaldirektör
 • Annika Olsson, avdelningschef analys och uppföljning
 • Berit Jernberg, avdelningschef, nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
 • Gunilla Annerstedt, controller
 • Lena Leed, administrativ chef och ställföreträdande generaldirektör
 • Lillemor Dahlgren, avdelningschef, stöd och samordning
 • Maria Bång, kommunikationschef
 • Niclas Järvklo, strateg
 • Souzan Al Khouri, HR-strateg

Insynsråd

Insynsrådet ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektör Lena Ag är insynsrådets ordförande. Övriga medlemmar är:

 • Ann-Christine Ahlberg, riksdagsledamot (S).
 • Alán Ali, ordförande för organisationen Män.
 • Maria Arnholm, riksdagsledamot (L).
 • Clara Berglund, generalsekreterare för organisationen Sveriges Kvinnolobby.
 • Peter Grönberg, chef för kultur och ledarskap inom Volvokoncernen.
 • Vesna Jovic, VD för Sveriges kommuner och landsting (SKL).
 • Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket.
 • Erik Wennerström, generaldirektör Brå (Brottsförebyggande rådet).
Senast uppdaterad : 10:25 - 15 Nov, 2018