Organisation

Jämställdhetsmyndigheten är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en myndighetschef (generaldirektör) som utses av regeringen. Myndigheten har initialt cirka 50 anställda och organisationen består av generaldirektör samt fem avdelningar.

Sedan myndighetens start 1 januari 2018 är det Lena Ag som är generaldirektör.

""

Ledningsgrupp

Jämställdhetsmyndighetens ledningsgrupp består av generaldirektören samt avdelningscheferna:

 • Lena Ag, generaldirektör
 • Lena Leed, administrativ chef
 • Maria Bång, kommunikationschef
 • Lillemor Dahlgren, avdelningschef, stöd och samordning
 • Berit Jernberg, avdelningschef, nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
 • Annika Olsson, avdelningschef analys och uppföljning

Insynsråd

Insynsrådet ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektör Lena Ag är insynsrådets ordförande. Övriga medlemmar är:

 • Ann-Christine Ahlberg, riksdagsledamot (S).
 • Alán Ali, ordförande för organisationen Män.
 • Maria Arnholm, riksdagsledamot (L).
 • Clara Berglund, generalsekreterare för organisationen Sveriges Kvinnolobby.
 • Peter Grönberg, chef för kultur och ledarskap inom Volvokoncernen.
 • Vesna Jovic, VD för Sveriges kommuner och landsting (SKL).
 • Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket.
 • Erik Wennerström, generaldirektör Brå (Brottsförebyggande rådet).
Senast uppdaterad : 9:19 - 31 Aug, 2018