Organisation

Jämställdhetsmyndigheten är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en myndighetschef (generaldirektör) som utses av regeringen. Myndigheten har ett 90-tal anställda och organisationen består av generaldirektör samt fem avdelningar.

Sedan myndighetens start 1 januari 2018 är det Lena Ag som är generaldirektör.

Ledningsgrupp

Jämställdhetsmyndighetens strategiska ledningsgrupp består av:

 • Lena Ag, generaldirektör
 • Lena Leed, ställföreträdande generaldirektör och avdelningschef verksamhetsstöd
 • Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning
 • Berit Jernberg, avdelningschef  nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
 • Carina Abréu, avdelningschef stöd och samordning
 • Fredrik Gladh, avdelningschef kommunikation

Den taktiska ledningsgruppen består av samma chefer som ovan, samt

 • Anna Tingbäck, chefsjurist
 • Gunilla Annerstedt, ekonomicontroller
 • Mari Johansson, verksamhetscontroller
 • Mona Axelsson, HR-strateg

Insynsråd

Insynsrådet ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektör Lena Ag är insynsrådets ordförande. Övriga medlemmar är:

 • Annika Strandhäll, riksdagsledamot (S)
 • Houshyar Kafashi, verksamhetsansvarig för organisationen Shanazi Hjältar och Hjältinnor
 • Thomas Pålsson, vice ordförande i Försäkringskassans styrelse och ledamot i Kulturrådets styrelse
 • Clara Berglund, generalsekreterare för organisationen Sveriges Kvinnolobby
 • Josefin Malmqvist, riksdagsledamot (M)
 • Helene Odenjung, kommunpolitiker (L)
 • Peter Grönberg, chef för kultur och ledarskap inom Volvokoncernen
 • Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket
 • Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKR

Vetenskapligt råd

Jämställdhetsmyndighetens vetenskapliga råd fungerar som en brygga mellan Jämställdhetsmyndigheten och forskarsamhället. Rådet bidrar till kvalitetssäkring och vetenskaplig förankring i myndighetens verksamhet. Genom sina kunskaper och erfarenheter om aktuell forskning bidrar rådets medlemmar med forskningsbaserade perspektiv på myndighetens verksamhet och utveckling.

Medlemmar i det vetenskapliga rådet är:

 • Anna Wahl, Professor i genus, organisation och ledning, KTH
 • Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet
 • Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, Göteborgs universitet
 • Dag Balkmar, docent i genusvetenskap, Örebro universitet
 • Diana Mulinari, docent i sociologi och professor i genusvetenskap, Lunds universitet
 • Mia Heikkilä, docent i pedagogik, Mälardalens högskola och biträdande professor, Åbo akademi
 • Thomas Johansson, professor i pedagogik med inriktning barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet

Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning, är ordförande för rådet. Generaldirektör Lena Ag deltar i rådets möten. Line Säll, senior utredare på analys och uppföljning, är rådets sekreterare.

Senast uppdaterad: 5:20 - 18 nov, 2021