Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier inkluderar både verbala och fysiska handlingar. Det kan röra sig om ovälkomna komplimanger, sexuella anspelningar, att skicka eller sprida bilder av sexuell karaktär till någon, eller att ta på en persons kropp på ett sätt som denna inte vill.

På dessa sidor hittar du information om sexuella trakasserier, vilka lagar och regler som gäller och vilket stöd som finns att få för den som är utsatt. Här finns metoder och verktyg för dig som är arbetsgivare eller utbildningsanordnare och som har ett särskilt lagstadgat ansvar för att förebygga och motverka sexuella trakasserier. På sidorna hittar du också kunskapsmaterial, filmer och information om vad olika samhällsaktörer gör för att motverka sexuella trakasserier.

Jämställdhetsmyndighetens arbete mot sexuella trakasserier

Jämställdhetsmyndigheten arbetar utifrån regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Strategin fokuserar på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. Myndigheten har även ett särskilt uppdrag från regeringen som handlar om att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barn och ungas situation ska särskilt belysas. Under arbetets gång ska synpunkter hämtas in från Diskrimineringsombudsmannen och andra relevanta myndigheter och organisationer.

Läs mer om våra uppdrag här →