Om grooming – sexuell exploatering av barn

Som vuxen kan du hjälpa ditt barn att vara trygg på chatten, appen eller sajten.

Så pratar du med ditt barn om trygghet på nätet

Här har vi samlat fyra råd om hur föräldrar kan prata med barn om hur en är trygg på nätet.

Första rådet Var appmärksam!

Internet är kul, för det mesta. Lär känna de appar och sociala medier ditt barn använder, gärna tillsammans. Var intresserad och fråga hur appen fungerar. När du frågar hur det varit i skolan eller på träningen, fråga också hur det har varit på nätet. Det lägger grunden för en bra dialog. Och gör det naturligt att prata om deras upplevelser på nätet.

Fråga gärna:

  • Hur funkar den här appen? Kan du visa mig?
  • Har du en öppen eller privat profil? Vad tänker du om det?
  • Vet du hur du blockar någon som är obehaglig?
  • Känner du att du kan prata med mig eller någon annan vuxen om det du är med om på nätet?

Andra rådet Informera lagom – anpassa till ålder

Prata med ditt barn om att det finns vuxna på nätet som säger att de är lika gamla som barn. Som skickar obehagliga meddelanden och försöker få barn att skicka bilder på sig själva. Ibland bilder på barn utan kläder. Det kallas grooming. Berätta att det är olagligt, att vuxna inte får göra så. Säg att barnet inte måste svara eller fortsätta skriva med någon om det inte känns bra. Beroende på barnets ålder så kan du också berätta att barnet kan skärmdumpa och blocka personer. Bekräfta för barnet att det är bra att berätta för en vuxen om något händer och att det går bra att prata med dig. Om du skapar förutsättningar för samtal mellan dig och barnet så öppnar du för att hen vågar berätta om det som hänt.

Fråga gärna:

  • Chattar du med någon som du inte träffat utanför nätet? Hur vet du vem det är?
  • Hur pratar du och dina kompisar om att dela bilder på nätet?
  • Har någon frågat dig eller en kompis om nakenbilder? Vad tänker du om det?
  • Vad skulle du göra om någon skickar en obehaglig bild, kommentar eller fråga till dig?

Tredje rådet Ha ett öppet förhållningssätt

Om barnet har varit med om något obehagligt på nätet eller blivit utsatt för något, visa att du bryr dig och inte kommer straffa eller skuldbelägga barnet. Det är aldrig barnets fel – ansvaret ligger alltid på den som begår brottet. När barnet berättar, låt hen få prata till punkt. Säg att det var modigt att berätta. Tycker barnet att det är jobbigt att prata med dig, säg att hen kan prata anonymt med exempelvis Bris eller ECPAT. Det går både att chatta och ringa till dem.

Fråga gärna:

  • Har du varit med om något på nätet som inte känns okej?
  • Vill du prata med en annan vuxen, till exempel en kurator?

Fjärde rådet Anmäl till polis och app

Skärmdumpa chatten. Det kan bli ett viktigt bevis. Anmäl händelsen till polisen på 114 14 eller på närmaste polisstation. Kontakta polisen även om du bara har ett användarnamn och en misstanke. Den som begår brottet kan ha haft kontakt med andra barn. Din anmälan kan göra skillnad.

Anmäl även till sajten eller appen. De kan stänga av den som misstänkts ha begått brottet.

Gör en anmälan till polisen

Vad är grooming?

Grooming är en brottslig handling och innebär att någon föreslår eller stämmer träff med barn under 15 år, med ett sexuellt syfte. En träff kan vara både ett fysiskt möte eller ett möte på nätet. Den första kontakten sker ofta på sociala medier eller i en app för exempelvis spel.

Genom bekräftelse, mutor, utpressning eller hot försöker förövaren få barnet att posera naket eller att träffas så att förövaren kan begå sexuella övergrepp.

Grooming är inte något nytt fenomen, men det är först i modern tid i samband med den digitala utvecklingen, som allt fler har hört talas om det.

Hur tas kontakten?

Nätet är ett användbart verktyg vid grooming. Förövare söker ofta upp potentiella offer digitalt. Kontakten kan ske via chattar och kontaktsidor, eller via sociala medier och appar.

Grooming är olagligt

Grooming blev ett brott 2009 och lades till i brottsbalken kap. 6. Den utgörs av paragraf 10 a:

“Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, föreslår en träff eller stämmer träff med barnet, döms för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2017:1068).”

På dessa plattformar är det enkelt att komma i kontakt med barn samtidigt som förövaren kan vara anonym eller skapa en falsk profil, vilket kan göra det svårt att identifiera förövare inför en rättslig process. Ofta utger sig förövaren för att vara en jämnårig.

Hur sker grooming?

Grooming kan gå fort eller sträcka sig över en längre tid. Förövaren kan till exempel bygga upp ett förtroende eller systematiskt bryta ner barnet. Ofta är förövaren duktig på att uttrycka intresse och förståelse för den unga personens liv. Efter ett tag upplevs den vuxne inte längre som en främling utan som en väldigt nära vän.

Genom att använda ett sexualiserat språk normaliserar förövaren det sexuella beteendet. Komplimanger, pengar och hot är också vanliga inslag för att manipulera barnet och få barnet att medverka i sexuella aktiviteter. En förövare kan kontakta ett stort antal barn samtidigt.

Det är aldrig barnets fel

En vanlig reaktion hos anhöriga till barn som utsatts för grooming är ifrågasättandet, varför har barnet inte berättat för mig? Det är viktigt att förstå att en del i groomingprocessen är att få offret att känna sig skyldig till det som hänt. Ofta blir resultatet att barnet inte berättar för att hen inte vågar eller skäms, vilket innebär att barnet inte heller får hjälp och stöd. Det får också till följd att förövare inte blir lagförda och därmed kan fortsätta kontakta barn på nätet för sexuella syften.

Bekräfta för barnet att hen inte har gjort något fel. Du kan till exempel säga att det är den som begått brottet som har gjort fel, och att det är bra att barnet berättat om det som hänt.

Här finns stöd och hjälp att få

Senast uppdaterad: 10:00 - 20 okt, 2021