Jämställdhetsintegrering

Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet istället för som ett spår vid sidan om.

För att få genomslag för arbetet och för att kunna nå de jämställdhetspolitiska målen ska verksamheten systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser olika förslag och beslut får för kvinnor respektive män. Den kunskap som detta medför ska i nästa skede ligga till grund för utformningen av verksamhetens planering, genomförande, uppföljning och utveckling på alla nivåer inom all offentlig verksamhet.

""
Foto: Amanda Falkman

En övergripande strategi

Jämställdhetsintegrering är alltså inte en metod i sig utan en övergripande strategi som syftar till att nå de jämställdhetspolitiska målen. I arbetet med jämställdhetsintegrering av olika verksamheter kan en mängd metoder användas. Mer om dessa hittar du på jämställ.nu.

Samma strategi används i många länder och antogs av FN redan 1995. Redan tidigare var jämställdhet en rättighet erkänd i svensk lag, men i och med beslutet om jämställdhetsintegrering kom den att bli en del i det ordinarie  arbetet inom samtliga politiska områden. Jämställdhet lyftes upp som ett övergripande perspektiv och varje minister fick ansvar för att arbeta för jämställdhet inom sina respektive områden.

För att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, lärosäten och andra myndigheter, har regeringen under de senaste åren delat ut olika uppdrag. Uppdragen har bidragit till att samla erfarenheter och utveckla kunskap och metoder för det pågående arbetet med jämställdhet.

Relaterade publikationer

Vägledningen ger en översiktlig introduktion till hur arbete med jämställdhetsintegrering kan planeras, organiseras och följas upp.

Handledning  |  Jämställdhetsintegrering  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner
Senast uppdaterad: 10:19 - 03 feb, 2021
  • Jämställdhet
  • Jämställdhetsintegrering