Kurser för anställda vid lärosäten

Högskolor och universitet ger kurser på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. 

Vi erbjuder utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Dessa frågor är exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck, däribland barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, våld mot barn samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål och hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer.

Utbildningsinsatserna och kunskapsstödet sker inom ramen för implementering av examensmålet  att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och berör utbildningar till jurist, läkare, psykolog, socionom, fysioterapeut, sjuksköterska, tandläkare och tandhygienist.

Aktuella kurser

Just nu är anmälan öppen till samtliga kurser.  Länk till anmälningsformulär finns på respektive kurs sida.

Kurs om maskulinitet och makt 3 hp

Att undervisa om prostitution och människohandel för sexuella ändamål 3 hp

Att undervisa om barns våldsutsatthet 3 hp

Kurs om våld i nära relationer och särskild utsatthet 3 hp

Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck 3 hp