Kurser för anställda vid lärosäten

Högskolor och universitet ger kurser på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. 

Vi erbjuder utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Dessa frågor är exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck, däribland barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, våld mot barn samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål och hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer.

Utbildningsinsatserna och kunskapsstödet sker inom ramen för implementering av examensmålet  att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och berör utbildningar till jurist, läkare, psykolog, socionom, fysioterapeut, sjuksköterska, tandläkare och tandhygienist.

Kursstarter HT 2021 och VT 2022

Just nu är anmälan öppen till de flesta av kurserna.  Länk till anmälningsformulär finns på respektive kurssida. Om anmälningstiden passerat men det finns tid kvar till kursstart och du vill deltaga, kan det finnas platser kvar. Kontakta Kerstin Kristensen kerstin.kristensen@jamy.se, 0720-852531.

6 oktober och 14 oktober Högskolepedagogisk kurs om kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

7 oktober Att undervisa om prostitution och människohandel för sexuella ändamål 3 hp

10 oktober Kurs om maskulinitet och makt 3 hp

15 oktober Kurs om våld i nära relationer och särskild utsatthet 3 hp

20 januari Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck 3 hp

Vill du anmäla ditt intresse till kurser som ännu ej har nya datum? Gör intresseanmälan i detta anmälningsformulär.