Kurser för anställda vid lärosäten

Högskolor och universitet ger kurser på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. 

Vi erbjuder utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Dessa frågor är exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck, däribland barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, våld mot barn samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål och hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer.

Utbildningsinsatserna och kunskapsstödet sker inom ramen för implementering av examensmålet  att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och berör utbildningar till jurist, läkare, psykolog, socionom, fysioterapeut, sjuksköterska, tandläkare och tandhygienist.

Kursstarter HT 2021 och VT 2022

Just nu är anmälan öppen till de flesta av kurserna.  Länk till anmälningsformulär finns på respektive kurssida. Om anmälningstiden passerat men det finns tid kvar till kursstart och du vill deltaga, kan det finnas platser kvar. Kontakta Kerstin Kristensen kerstin.kristensen@jamy.se, 0720-852531.

30 november och 9 december 2021 Temadagar om hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld

20 januari 2022  Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck 3 hp

2 februari 2022  Att undervisa om barns våldsutsatthet 3 hp

10 februari 2022  Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor, 5 hp

16 februari 2022  Kurs om maskulinitet och makt 3 hp

Vill du anmäla ditt intresse till en kurs  som ännu inte har ett nytt startdatum? Gör intresseanmälan i detta anmälningsformulär.