Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser på jämställdhetsområdet. Här publicerar vi aktuella kurstillfällen.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap, då ökad kunskap är ett av flera steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom kunskap kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.

Vi lanserar även webbutbildningar på områdena jämställdhetsintegrering och prostitution och människohandel i slutet av 2020.

Håll utkik, i augusti öppnar anmälan till dessa tillfällen:

  • Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken, torsdag 8 oktober (online) och torsdag 5 november (online eller på plats i Göteborg – ännu ej fastställt).
  • Jämställdhetsintegrering för chefer i staten, onsdag 7 oktober (online) och torsdag 26 november (online eller på plats i Göteborg – ännu ej fastställt).

Alla dessa kurser är endagskurser, du väljer ett av datumen som passar dig.

Ämnesområden för fler kommande kurser 2020/2021

  • Våld i nära relationer
  • Jämställdhetsintegrering
  • Agenda 2030
  • Prostitution och människohandel

 

 

 

Senast uppdaterad: 12:10 - 18 jun, 2020
  • Jämställdhetsintegrering
  • Prostitution och människohandel
  • Utbildning