Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser på jämställdhetsområdet. Här publicerar vi aktuella kurstillfällen.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap. Vi samordnar insatser, och skapar genom kunskaps- och kompetenshöjande aktiviteter en gemensam förståelse för exempelvis jämställdhetsintegrering. Ökad kunskap är ett steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom kunskap kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.

Efterfrågan på kurser är stor, och vi erbjuder därför ett antal kurstillfällen på plats hos oss i Göteborg. Under 2020 lanserar vi även webbutbildningar. Våra kompetenshöjande insatser riktar sig främst till statliga myndigheter och de ges på både grundläggande och fördjupande nivå.

Ämnesområden för kurser 2020

  • Jämställdhetsintegrering
  • Agenda 2030
  • Prostitution och människohandel
  • Mäns våld mot kvinnor

Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken

Ojämställdhetsproblem kan utgöra hinder för att nå hållbarhetsmålen. Genom att jämställdhetsintegrera en verksamhet kan dessa problem upptäckas och åtgärdas. Den här kursen belyser sambanden mellan de globala hållbarhetsmålen och de jämställdhetspolitiska målen. Kursen vänder sig till dig som arbetar strategiskt och/eller med verksamhetsutveckling i statlig myndighet. Den passar dig som har behov av att förnya dina kunskaper eller inte tidigare har arbetat med att bidra till genomförandet av jämställdhetspolitiken och de globala målen för hållbar utveckling.

Kursdatum: 13 februari 2020
Plats:  Angered, Göteborg

Detta kurstillfälle är fullbokat. Nya datum listas här under 2020.

Mer information

Prostitution och människohandel

Erfarenheter från arbetet mot människohandel visar att ett framgångsrikt arbete förutsätter god kunskap om såväl den egna yrkeskategorins arbete som förståelse för och samarbete med andra yrkeskategorier. Den här kursen ger dig kunskap om olika yrkeskategoriers specifika arbete med frågan, och den ger också en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige. Kursen är på grundläggande nivå och vänder sig till dig som möter offer för prostitution eller människohandel i ditt arbete, och till dig som är chef/ansvarar för verksamheter som berörs av frågan.

Kursdatum: 30 januari 2020
Plats:  Ullevi hotell och konferens, Paradentrén, Göteborg

Detta kurstillfälle är fullbokat. Nya datum listas här under 2020.

Mer information

 

Senast uppdaterad: 11:01 - 22 jan, 2020
  • Jämställdhetsintegrering
  • Prostitution och människohandel
  • Utbildning