Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser på jämställdhetsområdet. Här publicerar vi aktuella kurstillfällen.

Webbutbildningar

Våren 2021 lanserade vi nya utbildningswebb. Där hittar du:

Endagskurser

Vi erbjuder endagskurser på flera ämnesområden, just nu online via Zoom. När anmälan till dessa kurser öppnar aviserar vi det här, och vi gör även utskick till berörda målgrupper. Aktuella ämnesområden att hålla utkik efter här är jämställdhetsintegrering, jämställdhetsbudgetering och jämställdhet och global hållbarhet.

Kurstillfällen 2021 för Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten

När anmälan är öppen finns det anmälningsformulär här på vår webbplats.

Kurser för anställda vid lärosäten

Vi erbjuder utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.  Dessa utbildningar listas här.

Just nu är anmälan öppen till de flesta av kurserna.  Länk till anmälningsformulär finns på respektive kurssida. Om anmälningstiden passerat men det finns tid kvar till kursstart och du vill deltaga, kan det finnas platser kvar. Kontakta Kerstin Kristensen kerstin.kristensen@jamy.se, 0720-852531.

Kursstarter HT 2021 och VT 2022

30 augusti Att undervisa om barns våldsutsatthet 3 hp

7 oktober Att undervisa om prostitution och människohandel för sexuella   ändamål 3 hp

10 oktober Kurs om maskulinitet och makt 3 hp

15 oktober Kurs om våld i nära relationer och särskild utsatthet 3 hp

20 januari Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck 3 hp

Vill du anmäla ditt intresse till kurser som ännu ej har nya datum? Gör intresseanmälan i detta anmälningsformulär.