Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser på jämställdhetsområdet. Här publicerar vi aktuella kurstillfällen under de perioder då anmälan är öppen.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap. Vi samordnar insatser, och skapar genom kunskaps- och kompetenshöjande aktiviteter en gemensam förståelse för exempelvis jämställdhetsintegrering. Ökad kunskap är ett steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom kunskap kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.

Efterfrågan på kurser är stor, och vi erbjuder därför ett antal kurstillfällen på flera sakområden. Vi arbetar just nu även med att ta fram webbutbildningar. Våra kompetenshöjande insatser riktar sig främst till statliga myndigheter och de ges på både grundläggande och fördjupande nivå.

Ämnesområden för kurser 2020

  • Våld i nära relationer
  • Jämställdhetsintegrering
  • Agenda 2030
  • Prostitution och människohandel

 

 

 

Senast uppdaterad: 5:12 - 24 mar, 2020
  • Jämställdhetsintegrering
  • Prostitution och människohandel
  • Utbildning