Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser på jämställdhetsområdet. Här publicerar vi aktuella kurstillfällen.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap, då ökad kunskap är ett av flera steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom kunskap kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.

Vi lanserar även webbutbildningar på områdena jämställdhetsintegrering och prostitution och människohandel under våren 2021.

Ämnesområden för kurser 2021

  • Jämställdhetsintegrering
  • Jämställdhetsbudgetering

Kurstillfällen 2021 för Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för chefer i staten

När anmälningen öppnar till respektive tillfälle aviseras det här, och via direktutskick till målgrupper. Då kommer också utförligare information om kursens innehåll. Denna endagskurs ges digitalt under pandemin.

  • 19 mars (Fullbokad)
  • 22 april
  • 23 september
  • 28 oktober