Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser på jämställdhetsområdet. Här publicerar vi aktuella kurstillfällen.

Webbutbildningar

Vi har precis lanserat vår plattform för webbutbildningar och vår första kurs: Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter. Den är gratis och tillgänglig för alla, och riktar sig särskilt till anställda i offentlig sektor.  Inom kort publiceras också webbkursen Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel.

Närundervisning

Vi erbjuder endagskurser på flera ämnesområden, just nu online via Zoom. När anmälan till dessa kurser öppnar aviserar vi det här, och vi gör även utskick till berörda målgrupper. Aktuella ämnesområden att hålla utkik efter här är jämställdhetsintegrering, jämställdhetsbudgetering och jämställdhet och global hållbarhet.

Kurstillfällen 2021 för Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för chefer i staten

Nästkommande tillfällen är 23 september och 28 oktober. När anmälan till dessa tillfällen öppnas aviseras det här.

Kurser för anställda vid lärosäten

Vi erbjuder utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.  Även denna typ av utbildningar listas här. Det går att anmäla sig eller göra intresseanmälan till fler av dessa kurser nu.