Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser på jämställdhetsområdet. Här publicerar vi aktuella kurstillfällen.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap, då ökad kunskap är ett av flera steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom kunskap kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.

Vi lanserar även webbutbildningar på områdena jämställdhetsintegrering och prostitution och människohandel i början av 2021.

Ämnesområden för kurser 2021

  • Jämställdhetsintegrering
  • Jämställdhetsbudgetering
  • Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken

 

 

 

Senast uppdaterad: 12:42 - 30 nov, 2020
  • Jämställdhetsintegrering
  • Prostitution och människohandel
  • Utbildning