Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser på jämställdhetsområdet. Här publicerar vi aktuella kurstillfällen.

Webbutbildningar

Våren 2021 lanserade vi nya utbildningswebb. Där hittar du:

Endagskurser

Vi erbjuder endagskurser på flera ämnesområden, just nu online via Zoom. När anmälan till dessa kurser öppnar aviserar vi det här, och vi gör även utskick till berörda målgrupper. Aktuella ämnesområden att hålla utkik efter här är jämställdhetsintegrering, jämställdhetsbudgetering och jämställdhet och global hållbarhet.

Kurstillfällen 2021 för Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för chefer i staten

  • 23 september (anmälan öppnar 20 augusti)
  • 28 oktober (anmälan öppnar 28 september)

När anmälan är öppen finns det anmälningsformulär här på vår webbplats.

Kurser för anställda vid lärosäten

Vi erbjuder utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.  Även denna typ av utbildningar listas här. Det går att anmäla sig eller göra intresseanmälan till fler av dessa kurser nu.