Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser på jämställdhetsområdet. Här publicerar vi aktuella kurstillfällen.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap, då ökad kunskap är ett av flera steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom kunskap kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.

Vi lanserar även webbutbildningar på områdena jämställdhetsintegrering och prostitution och människohandel i slutet av 2020.

Hösten 2020 sker alla kurser online med anledning av Covid-19.

Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken

Nu är anmälan öppen, läs mer om kursen här.

Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten 7 oktober är fullbokad

Anmälan till nästa kurstillfälle den 26 november öppnar i oktober.

Ämnesområden för kommande kurser 2021

  • Prostitution och människohandel
  • Transinkluderande jämställdhetsarbete

 

 

 

Senast uppdaterad: 8:02 - 14 sep, 2020
  • Jämställdhetsintegrering
  • Prostitution och människohandel
  • Utbildning