Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser på jämställdhetsområdet. Kurstillfällen under 2019/2020 listas här när datum är fastställda.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap. Vi samordnar insatser, och skapar genom kunskaps- och kompetenshöjande aktiviteter en gemensam förståelse för exempelvis jämställdhetsintegrering. Ökad kunskap är ett steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom kunskap kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.

Efterfrågan på kurser är stor, och vi kommer därför att erbjuda ett mindre antal kurstillfällen på plats hos oss i Göteborg med start hösten 2019. Under 2020 lanserar vi även webbutbildningar. Våra kompetenshöjande insatser riktar sig främst till statliga myndigheter och de ges på både grundläggande och fördjupande nivå.

Ämnesområden för kurser 2019/2020

  • Jämställdhetsintegrering
  • Agenda 2030
  • Prostitution och människohandel
  • Mäns våld mot kvinnor

Kurs om Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken

Kursen behandlar de globala målen och dess relation till jämställdhetspolitiken och myndigheters verksamhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar strategiskt och/eller med verksamhetsutveckling. Den passar dig som har behov av att förnya dina kunskaper eller inte tidigare har arbetat med att bidra till genomförandet av jämställdhetspolitiken och de globala målen för hållbar utveckling

Kursdatum: 10 december 2019
Plats: Angered, Göteborg

Mer information och anmälan

Kurs om våld i nära relationer och särskild utsatthet, 3 hp

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en en tredagarskurs, 3 hp, om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och med fokus särskild utsatthet. Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och ger en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet samt utformning av undervisningstillfällen, examination och kursplan.

Kursdatum: 17-18 december 2019, samt 29 januari 2020
Plats: Göteborg

Mer information och anmälan

Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten

De aktuella kurstillfällena (28 november och 4 december) är fullbokade

28 november alternativt 4 december erbjuds en heldagskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten .  Kursen är på grundläggande nivå och vänder sig till dig som är chef vid en statlig myndighet, dekan, prefekt eller motsvarande och  inte tidigare har arbetat med jämställdhetsintegrering.

Läs mer om introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten.

Senast uppdaterad: 3:02 - 13 nov, 2019
  • Jämställdhetsintegrering
  • Prostitution och människohandel
  • Utbildning