Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 79 träffar.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2019:18, för flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering.

Här hittar du Jämställdhetsmyndighetens årsredovisning för 2019.

Denna delredovisning beskriver planerade och genomförda insatser under 2019 inom det särskilda regeringsuppdraget som Jämställdhetsmyndigheten har mellan 2018–2021, med syfte att främja HBTQ-personers rättigheter och möjligheter.

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt har fokus på killars våld mot tjejer och våld i nära relationer. Visitkorten har tagits fram för att unga våldsutsatta och förövare ska få information om vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp.

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt har fokus på killars våld mot tjejer och våld i nära relationer. Affischen kan till exempel hängas upp på skolor, idrottsklubbar och ungdomsmottagningar.

Stödmaterialet till den återkommande kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt har fokus på killars våld mot tjejer och våld i nära relationer. Materialet riktar sig till dig som är vuxen och som möter unga, till exempel som förälder, ungdomsledare, skol- eller vårdpersonal.

I denna rapport redovisas en första samlad uppföljning av arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Sverige.

Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheter till våldsförebyggande insatser på nationell nivå.

Senast uppdaterad: 10:17 - 01 maj, 2019