Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 115 träffar.

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Jämställdhetsmyndigheten ska därefter sprida arbetssätten till kommunerna. Genomförandet av uppdraget utgår från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19.

Jämställdhetsmyndighetens årsredovisning 2020 redogör för verksamheten och ekonomin.

Styrning, organisering och värdering av arbete på en segregerad arbetsmarknad

Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av uppdraget att genomföra en förstudie och kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa (A2020/02204).

Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av uppdraget att genomföra en förstudie och kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa (A2020/02204).

En kunskapsöversikt av nordisk forskning publicerad under åren 2010–2019.

En dialog om jämställdhetspolitikens genomförande i och med statliga myndigheters pågående eller kommande AI-resa.

Den här rapporten är Jämställdhetsmyndighetens första fördjupade uppföljning av det femte delmålet om jämställd hälsa, att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar till en Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

Det finns tecken på att utvecklingen när det gäller kvinnors representation i politiken har stannat av de senaste 25 åren. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Det krävs ett särskilt fokus på unga för att nå en jämn fördelning av makt och inflytande, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 12:11 - 02 feb, 2021