Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 88 träffar.

Den här rapporten redovisar arbetet med jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor.

Den här rapporten redovisar resultaten av de åtgärder som olika aktörer vidtagit förra året, med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen.

Statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2019 gällande barn.

Statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2019 gällande vuxna.

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete har myndigheten tagit fram analyser i korthet. Lågutbildade kvinnors medellivslängd ökar inte i samma takt som andra gruppers är den tredje analysen i rapportserien.

Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på grundpension (SOU 2019:53)

Denna rapport är en analys av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i myndighetens arbete.

Den här rapporten redovisar hur Jämställdhetsmyndigheten, tillsammans med flera högskolor, har arbetat med utbildningsinsatser om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2019:18, för flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering.

Senast uppdaterad: 10:17 - 01 maj, 2019