Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 99 träffar.

Polismyndighetens rapport Människohandel för sexuella och andra ändamål − lägesrapport 21 avseende 2019 ger Polismyndighetens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2018.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över betänkandet kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41).

Östersjöstaternas råd publicerar en rapport som går igenom svenska åtal gällande människohandel för tvångsarbete mellan åren 2004-2020. Rapporten ger en översikt över de lagar som ska motverka och bestraffa människohandel för tvångsarbete och människoexploatering, samt de rättsfall som finns på området. Märta Johansson vid Örebro universitet har författat rapporten.

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete har myndigheten tagit fram analyser i korthet. Fokus på inkomstgap - inte bara löneskillnader är den fjärde analysen i rapportserien.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på grundpension, några angränsande frågor (SOU 2020:32).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över betänkandet arbetsvillkorsdirektivet - (DS 2020:14)

Denna rapport har tagits fram inom Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag om förstärkta insatser utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Denna studie är gjord inom Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till lärosäten i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över betänkandet idéburen välfärd (SOU 2019:56).

Denna rapport redovisar Jämställdhetsmyndighetens utdelning av bidrag för att främja kvinnors organisering.

Senast uppdaterad: 10:17 - 01 maj, 2019