Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 93 träffar.

Denna rapport har tagits fram inom Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag om förstärkta insatser utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Denna studie är gjord inom Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till lärosäten i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över betänkandet idéburen välfärd (SOU 2019:56).

Denna rapport redovisar Jämställdhetsmyndighetens utdelning av bidrag för att främja kvinnors organisering.

Denna rapport redovisar vilka som tagit emot Jämställdhetsmyndighetens statsbidrag, samt hur det har använts.

Den här rapporten redovisar arbetet med jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor.

Den här rapporten redovisar resultaten av de åtgärder som olika aktörer vidtagit förra året, med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen.

Statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2019 gällande barn.

Statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2019 gällande vuxna.

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete har myndigheten tagit fram analyser i korthet. Lågutbildade kvinnors medellivslängd ökar inte i samma takt som andra gruppers är den tredje analysen i rapportserien.

Senast uppdaterad: 10:17 - 01 maj, 2019