Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 45 träffar.
news

Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, om uppdraget från regeringen att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor.

Regeringen har beslutat att öka statsbidraget till jämställdhetsprojekt med ytterligare fem miljoner kronor.

news

Hallå Sara Nilsson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Du ska delta i seminarium i Almedalen om jämställd regional tillväxt. Vad är det?

Regeringen har utsett Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk till hbtq-strategiska myndigheter.

Regeringen lanserar en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet med handlingsplanen är att förebygga och motverka könsstympning samt förbättra stödet till redan utsatta.

news

I arbetet mot mot prostitution och människohandel har landets regionkoordinatorer en viktig  funktion. Antalet fall som upptäcks ökar hela tiden.

news

Centerkvinnorna är ett av landets största politiska kvinnoförbund. På måndagen kom styrelsen för Centerkvinnorna till Jämställdhetsmyndigheten i Angered. Många frågor ställdes om verksamheten.

news

Under två dagar har representanter för landets länsstyrelser och Jämställdhetsmyndigheten träffats för att skapa en samsyn kring det våldspreventiva arbetet.

news

Jämställdhetsmyndigheten har regeringens uppdrag att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Arbetet har nu inletts genom ett första möte med andra berörda myndigheter och organisationer.

news

Sveriges tidigare jämställdhetsminister Maria Arnholm (L) besökte den 7 juni Jämställdhetsmyndigheten för att få information om verksamheten och delta i en gemensam fikastund med personalen.

Senast uppdaterad : 11:45 - 27 Jun, 2018