Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 243 träffar.

Barn riskerar i större utsträckning än tidigare att exploateras och utnyttjas i prostitution och människohandel när förövare hittar nya vägar och arenor att nå dem på nätet. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

I en fungerande demokrati uttrycker sig journalister fritt, utan oro för repressalier eller konsekvenser för privatlivet. Så är det inte i Sverige idag. Jämställdhetsmyndigheten och medieinstitutet Fojo kommer under hösten och vintern att hålla flera panelsamtal om det könade näthatet mot journalister, dess konsekvenser och hot mot demokratin.

Jämställdhetsmyndigheten medverkar med tre seminarier på Sveriges nya mötesplats och arena för samtal - Frihamnsdagarna i Göteborg. Seminarierna handlar om hur jämställdheten har påverkats av pandemin, hur kvinnors villkor i politiken ser ut och hur arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor kan förbättras. Alla seminarierna går att följa digitalt.

  • 31 aug, 2021

Trots att män generellt löper högre risk att bli svårt sjuka i covid-19 har färre män än kvinnor valt att vaccinera sig mot smittan. Skillnaden syns både i de äldre och i de yngre åldersgrupperna. En riskfaktor vad gäller mäns vårdsökande beteende är normer kring maskulinitet.

- Även om det har hänt mycket på 100 år när det gäller kvinnors deltagande i demokratin och beslutsfattande ser vi fortfarande att kvinnor har sämre villkor i politiken än män. Det sa Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, i ett panelsamtal om unga kvinnors inflytande under den rösträttsfestival som arrangerades 14 augusti.

  • 16 aug, 2021

Sverige har tagit ett rejält kliv framåt när det gäller jämställdhet i nyhetsinnehållet. Det visar rapporten Räkna med kvinnor 2020 som lanseras i dag. Globalt är bara en fjärdedel av de som syns och hörs i nyhetsflödet kvinnor, men i Sverige är det 38 procent.

Svaren i Graviditetsenkäten visar att pandemin har påverkat förlossningsvården. Knappt 4 av 10 kvinnor upplevde att barnmorskan gjorde partnern delaktig i den utsträckning de önskade. – Pandemin och de begräsningar som infördes har haft en negativ inverkan på partners möjlighet till delaktighet under och efter graviditeten, säger Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att fortsätta utveckla och sprida effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna etablera kontakt med våldsutsatta och nå ut med information om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

news

I dag lanserar Jämställdhetsmyndigheten en webbutbildning som handlar om tre delvis dolda och komplexa samhällsproblem som berör en bred grupp människor . Utbildningen ger en unik samlad bild som bygger på forskning. Den förklarar sambandet med prostitution och människohandel, jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Den belyser också allvarliga problem som ofta hamnar mellan stolarna när yrkesverksamma saknar kunskap eller inte förstår vilket ansvar de har.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018