Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 257 träffar.

Nu ska jämställdheten börja mätas regelbundet genom en enkätundersökning. I veckan har Jämställdhetsmyndigheten skickat ut ”Jämställdhetsundersökningen” till 20 000 svenskar. I år har enkäten ett särskilt fokus på psykisk ohälsa.

Män fick mer betald ledighet och kvinnor förlorade mer inkomst, sett till hela den vuxna svenska befolkningen. Effekterna av covid-19-pandemin gjorde att gapet i sysselsättning mellan kvinnor och män ökade, samtidigt som kvinnodominerade yrkesgrupper fick arbeta hårdare under mer ansträngda förhållanden. Jämställdhetsmyndigheten drar i sin redovisning slutsatsen att pandemin har haft en negativ påverkan på den ekonomiska jämställdheten.

news

Sveriges befolkning har mycket låg tolerans för sexuella trakasserier. Jämställdhetsmyndighetens undersökning av attityder till #metoo och sexism visar att endast tre procent tycker att det är okej att män skämtar nedsättande om kvinnor.

Både journalister och politiker utsätts för hot och hat. Kvinnor är särskilt drabbade av grova angrepp med sexuell inriktning. Det gör att kvinnor inom journalistiken väljer bort vissa ämnen och unga kvinnor hoppar av politiken. Medverkande vid Jämställdhetsmyndighetens två seminarier på MR-dagarna konstaterade att det är en fara för demokratin.

news

Att bli utsatt för våld i nära relation berör även kollegor och chefer. En undersökning på fem svenska myndigheter visar att över hälften som varit utsatta för våld i nära relationer hade oplanerad frånvaro, mådde dåligt eller blev påverkade i sina arbetsprestationer på annat sätt.

Nya former av tvångsäktenskap har blivit vanligare under pandemin. – Covid-19 har förvärrat en redan svår situation för många flickor runt om i världen. Faktorer som stängda skolor, att isoleras från vänner och en ökande fattigdom har medfört ökad risk för att flickor tvingas in i barnäktenskap, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Osäkra anställningar och bristfällig arbetsmiljö försvårar för kvinnor som vill satsa på en akademisk karriär. Dessutom utsätts kvinnor oftare än män för sexuella trakasserier i högskolan. Hinder och möjligheter för karriärutveckling i akademin var temat när Jämställdhetsmyndigheten samlade representanter för högskolor och universitet den 17 november.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit initiativ till ett råd med åtta myndighetschefer för att stärka det förebyggande och brottsbekämpande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Idag fredag 26 november har rådet sitt andra möte.

Riksdagen utsåg den 24 november Magdalena Andersson till statsminister. Hon blev därmed den första kvinnan i Sverige att väljas till posten. Enligt forskning kan kvinnor som intar politiska toppositioner visserligen förbättra förutsättningarna för andra kvinnor som kommer efter, men det så kallade glastaket finns fortfarande kvar.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018