Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 163 träffar.

Jämställdhetsmyndigheten har den senaste tiden fått flera nya regeringsuppdrag.

  • 20 jul, 2020
news

Lågkonjunkturen är här och kan hålla i sig tre år till. Precis som under finanskrisen 2008 har fler män varslats om uppsägning under coronapandemin än kvinnor. Men mäns jobb har i tidigare samhällskriser återhämtat sig snabbare än kvinnors och hur det kommer att se ut efter denna pandemi beror på hur den hanteras.

2018 införde regeringen ett nytt examensmål i högskoleförordningen, om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i åtta professionsutbildningar. Jämställdhetsmyndigheten fick i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till lärosäten med dessa professionsutbildningar. Nu släpps en ny studie om lärosätenas utbildningsbehov i arbetet med att införa examensmålet i sina professionsutbildningar.

news

Peter Vikström är ny analyschef för Jämställdhetsmyndigheten från och med september. Förutom att vara chef för avdelningen Analys och uppföljning kommer han att ingå i myndighetens ledningsgrupp.

Idag beslutade regeringen att Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att fortsätta stödja landets högskolor och universitet i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Klimatförändringarna, byggbranschen och idrotten är några av de områden där föreningar får bidrag för att genomföra jämställdhetsprojekt. Det är resultatet av Jämställdhetsmyndighetens fördelning av årets jämställdhetsprojekt.

Kvinnor har lägre lön, lägre inkomst och lägre pension än män, visar årets rapport om kvinnors och mäns villkor från statistikmyndigheten SCB. Statistiken visar att det är viktigt att fortsätta fokusera på de som står längst från arbetsmarknaden i det läge Sverige befinner sig i, kommenterar Sara Andersson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Fler män dör och intensivvårdas av covid-19 än kvinnor. Män ser också ut att riskera jobben i högre utsträckning än kvinnor. Också pojkar i skolans värld kan påverkas negativt av omställningen till distansundervisning i gymnasiet och högskolan. Särskilt elever med behov av särskilt stöd, där fler är pojkar.

  • 25 maj, 2020

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge.

Fler kvinnor än män stannar hemma med sjuka barn. Under coronapandemin kan detta få allvarliga konsekvenser för ensamstående föräldrar.

  • 04 maj, 2020
Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018