Visitkort: Svartsjuka är inte romantiskt

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt har fokus på killars våld mot tjejer och våld i nära relationer. Visitkorten har tagits fram för att unga våldsutsatta och förövare ska få information om vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp.

Sammanfattning

Det är minst lika vanligt att killar utsätter tjejer för våld i partnerrelationer, som att män utsätter kvinnor. Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt handlar om att förebygga våld och att hjälpa såväl unga våldsutsatta som förövare att bryta den onda cirkeln. Kampanjen är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Tryckt material kan beställas kostnadsfritt från närmaste länsstyrelse.

Visitkort: Svartsjuka är inte romantiskt

Publicerad: 2020-02-03
Senast uppdaterad: 10:49 - 05 mar, 2021
  • Mäns våld mot kvinnor