Världens mest jämställda land?

En genomgång av kvinnors rättigheter 1995 - 2020

I denna översikt ges en bild av utvecklingen under de 25 år som gått sedan Pekingplattformen antogs. Utblicken är global, men ramas in av Sveriges sex jämställdhetspolitiska delmål.

Världens mest jämställda land?

Publicerad: 2021-06-29
Senast uppdaterad: 9:47 - 29 jun, 2021
  • Jämställdhet