Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt

Denna rapport har tagits fram inom Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag om förstärkta insatser utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Rapporten har genomförts av forskare vid Institutionen för Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Rapporten granskar utvärderingsforskning kring metoder med genusperspektiv som förebygger mäns våld mot kvinnor på universell och selektiv nivå i Sverige. Den diskuterar även ett mindre urval internationella våldspreventiva metoder som bedöms relevanta i en svensk kontext.

Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt

Publicerad: 2020-08-31
Senast uppdaterad: 2:21 - 13 apr, 2021
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Våldsförebyggande arbete