Utvärdering JiM-seminarium 7 september

  • Den praktiska informationen innan dagen var informativ och tillgänglig
  • Den praktiska informationen under dagen var informativ och tillgänglig
  • Det praktiska arrangemanget kring dagen var i sin helhet bra
  • Programmet var välavvägt avseende tid
  • Välkommen: Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson - Presentation av Statskontorets delrapport Utvärdering av jämställdhetsintegrering i myndigheter, Kajsa Holmberg - Vad kan vi lära av jämställdhetsintegrering på universitet och högskolor? Lovisa Hellberg, Utbildningsdepartementet
  • Tema: Fortsatt styrning och uppföljning: Vilka ojämställdhetsproblem bör myndigheten fortsättningsvis särskilt fokusera på
  • Tema: Samverkan – Identifiera behov och aktörer för samverkan
  • Samverkan: Identifiera behov och aktörer för samverkan
Senast uppdaterad: 2:10 - 16 apr, 2019