Kvinnors organisering (2020:8)

Jämställdhetsmyndighetens rapport bygger på förordningen (2005:1089) om kvinnors organisering och dess krav att varje år inkomma med en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till.

Syftet med förordningen är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska även möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Den här rapporten utgår från myndighetens fördelning av organisationsbidrag, etableringsbidrag och verksamhetsbidrag och de slutredovisningar som inkommit innan 15 april 2020.

Jämställdhetsprojekt (2020:7)

Jämställdhetsmyndigheten har sedan 1 januari 2018 uppdraget att fördela statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Jämställdhetsmyndigheten ska årligen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen använts till.

Statsbidragets syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet, samt projekt som inte kan finansieras med andra medel, prioriteras särskilt.

Denna rapport avser jämställdhetsprojekt som fick stöd vid Jämställdhetsmyndighetens första utlysning 2018 och som omfattade 15 miljoner kronor.