Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2021:54

För att syftet med bestämmelserna ska uppfyllas är det dock viktigt att de undantag som föreslås inte tolkas extensivt samt att ansvarig myndighet har relevant kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck för att kunna förstå och bedöma problematiken och tillvarata de utsattas rättigheter på ett rättssäkert sätt.