Att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor

De åtta civilsamhällesorganisationerna delar sina erfarenheter från arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor. Deras arbete i frågan har bland annat lett till en generell kunskapshöjning och att utsatta får tillgång till rätt stöd. Det finns dock fortsatta utmaningar med att mäta och följa upp arbetssätt och metoders effektivitet och resultat.