Verksamhetsbidrag för kvinnors organisering – så bedömer vi

För att kunna få bidrag ska aktiviteterna uppfylla de krav som Jämställdhetsmyndigheten ställer utifrån förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Bedömning av ansökan

Vi bedömer ansökan utifrån följande tre bedömningsgrunder:

Syfte och relevans

Vi bedömer om:

  • aktiviteterna är relevanta i förhållande till förordningens syfte.
  • valda målgrupper är relevanta för verksamhetens mål och syfte.

Kvalitet

Vi bedömer om:

  • verksamhetens syfte, mål, aktiviteter, metoder, förväntade resultat och budget hänger ihop på ett trovärdigt sätt.
  • alla faser är väl beskrivna och kvalitativa (förberedelse, genomförande, uppföljning, utvärdering).
  • målgruppen deltar i planeringen och har en roll i aktiviteterna under tiden verksamheten pågår.
  • aktiviteterna är skäliga utifrån kostnadssynpunkt.

Resultat och utfall

Vi bedömer om:

  • det förväntade resultatet och utfallet av aktiviteterna är relevant på individ- och organisationsnivå och om det är tillämpligt på lokal/nationell nivå.
  • resultaten kommer att tas tillvara inom organisationen på ett strukturerat sätt.
  • metoderna för resultatens spridning utanför organisationen är ändamålsenliga.
Senast uppdaterad: 11:01 - 02 aug, 2019