Verksamhetsbidrag för kvinnors organisering – så bedömer vi

För att kunna få bidrag ska projekten uppfylla de krav som Jämställdhetsmyndigheten ställer utifrån förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Bedömning av ansökan

Vi bedömer ansökan utifrån följande tre bedömningsgrunder:

Syfte och relevans (max 40 poäng)

Vi bedömer om:

  • projektet är relevant i förhållande till förordningens syfte.
  • valda målgrupper är relevanta för projektets mål och syfte.

Kvalitet (max 40 poäng)

Vi bedömer om:

  • projektets syfte, mål, aktiviteter, metoder, förväntade resultat och budget hänger ihop på ett trovärdigt sätt.
  • alla projektets faser är väl beskrivna och kvalitativa (förberedelse, genomförande, uppföljning, utvärdering).
  • målgruppen deltar i projektplaneringen och har en roll i projektet under projektets gång.
  • projektet är skäligt utifrån kostnadssynpunkt.

Resultat och utfall (max 20 poäng)

Vi bedömer om:

  • det förväntade resultatet och utfallet av projektet är relevant på individ- och organisationsnivå och om det är tillämpligt på lokal/nationell nivå.
  • projektresultaten kommer att tas tillvara inom organisationen på ett strukturerat sätt.
  • metoderna för projektresultatens spridning utanför organisationen är ändamålsenliga.

Ett projekt kan maximalt få 100 poäng totalt.

Senast uppdaterad : 9:40 - 03 Jul, 2018