Ansök om verksamhetsbidrag till kvinnors organisering

Här hittar du information och ansökningshandlingar för att ansöka om bidrag till kvinnoorganisationers projekt.

""

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via blankett (pdf). Ansök genom att skicka ifylld ansökningsblankett och bilagor till via e-post till bidrag@jamy.se .

När är sista ansökningsdag?

Utlysningen är stängd. Sista ansökningsdag för kvinnoorganisationers projekt var tisdagen den 27 mars 2018 kl. 00.00.

Projekt inkomna efter sista ansökningsdag behandlas inte.

Nästa utlysning för kvinnoorganisationers projekt planeras öppna under våren 2019.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan består av en ansökningsblankett och ett antal bilagor.

I ansökningsblanketten ska följande information uppges:

 • Uppgifter om sökanden (kontaktuppgifter, bankuppgifter, associationsform och om sökanden är en förening, en uppgift om antalet medlemmar)
 • En kort beskrivning av sökandens ordinarie verksamhet
 • På vilket sätt sökanden uppfyller villkoren i förordningen och bidrar till att uppnå förordningens syfte
 • En beskrivning av bakgrund, syfte, mål och projektidé
 • En beskrivning av projektets målgrupp och vilken roll målgruppen kommer att ha i projektet
 • Hur projektet är förankrat och vilka praktiska förberedelser som ska göras
 • En beskrivning av hur projektet är tänkt att organiseras och bemannas
 • En tids- och genomförandeplan
 • Projektets geografiska förankring
 • En budget för projektet
 • Hur projektet är tänkt att följas upp och utvärderas
 • En beskrivning av förväntade resultat och effekter
 • Hur projektets resultat och erfarenheter ska tas till vara och spridas vidare
 • En sammanfattning av projektet
 • Uppgifter om sökanden ansökt om eller beviljats annat projektbidrag av liknande slag

Till ansökningsblanketten ska också följande dokument bifogas:

 • Ett protokoll med firmatecknare
 • En verksamhetsberättelse eller en annan redovisning av den verksamhet som sökanden bedrivit under det senaste verksamhetsåret.
 • En verksamhetsberättelse för kvinnosammanslutning (gäller bara för kvinnosammanslutningar)
 • Aktuella stadgar med datum när de senast reviderades
 • Ett justerat protokoll från senaste årsmötet
 • En rapport från förenings revisor som visar tillförlitligheten av uppgiften om andel kvinnor i kvinnoorganisationen

Sökanden kan också behöva skicka in eventuella andra handlingar och uppgifter som Jämställdhetsmyndigheten anser sig behöva för att ansökan ska kunna prövas.

Beslut

Beslut om bidrag till kvinnoorganisationers projekt fattas tidigast 3 månader efter sista ansökningsdag. Besluten fattas av Jämställdhetsmyndighetens ledning.

Senast uppdaterad : 2:33 - 27 Jun, 2018