Verksamhetsbidrag för kvinnors organisering

Bidrag till kvinnoorganisationer för avgränsade aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor.

Om bidraget

Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Jämställdhetsmyndigheten har fördelat verksamhetsbidrag under åren 2018, 2019 och 2020. Från och med 2021 fördelas hela anslaget för kvinnors organisering som organisations- och etableringsbidrag. Därmed utlyses inte verksamhetsbidrag. Detta gäller från och med utlysningen 2021 och till dess annat beslutas.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Statsbidrag  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 1:46 - 28 maj, 2021