Villkor för projektbidrag till jämställdhetsprojekt

Jämställdhetsmyndigheten delar ut bidrag till organisationer och stiftelser för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Grundläggande villkor

För att kunna få bidrag till jämställdhetsprojekt ska projekten uppfylla ett antal grundläggande villkor. Projektet ska leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning, regeringsbeslut eller regleringsbrev.

Bidragen ska fördelas enligt förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt .

Villkor:

  • Bidrag får lämnas till jämställdhetsprojekt vars syfte ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.
  • Bidrag får lämnas till ideella föreningar eller stiftelser, som inte är statliga eller kommunala, och som bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.
  • Bidrag får endast lämnas till projekt som är skäliga utifrån mål- och kostnadssynpunkt.
  • Bidrag ska lämnas till projekt som är nyskapande och som kan främja utvecklingen av jämställdhetsarbetet.
  • Bidrag får inte lämnas till projekt med kommersiellt syfte.
  • Bidrag får inte lämnas till politiska partier.
  • Bidrag får inte lämnas till skuldsatta organisationer.

Prioriteringar

Under 2018 har Jämställdhetsmyndigheten 10 miljoner kronor att fördela till jämställdhetsprojekt. Av medlen ska 3 miljoner i första hand beviljas till projekt som stödjer arbetet med pojkar, män och jämställdhets samt projekt som syftar till att motverka efterfrågan av sexuella tjänster.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Jämställdhet  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad : 3:49 - 13 Aug, 2018