Villkor för projektbidrag till jämställdhetsprojekt

Jämställdhetsmyndigheten delar ut bidrag till organisationer och stiftelser för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Grundläggande villkor

För att kunna få bidrag till jämställdhetsprojekt ska projektet leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning, regeringsbeslut eller regleringsbrev. Bidragen fördelas enligt förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Villkor:

  • Bidrag får lämnas till jämställdhetsprojekt vars syfte ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.
  • Bidrag får lämnas till ideella föreningar eller stiftelser, som inte är statliga eller kommunala, och som bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.
  • Bidrag får endast lämnas till projekt som är skäliga utifrån mål- och kostnadssynpunkt.
  • Bidrag ska lämnas till projekt som är nyskapande och som kan främja utvecklingen av jämställdhetsarbetet.
  • Bidrag får inte lämnas till projekt med kommersiellt syfte.
  • Bidrag får inte lämnas till politiska partier.
  • Bidrag får inte lämnas till skuldsatta organisationer.

Organisationer som söker måste ha avslutat minst ett helt verksamhetsår för att flera villkor ska kunna prövas.

Särskilda prioriteringar

Enligt Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2018 hade myndigheten 15 miljoner kronor att fördela till jämställdhetsprojekt. I regleringsbrevet framgick  att tre miljoner i första hand skulle gå till projekt som stödjer arbetet med pojkar, män och jämställdhet samt projekt som syftar till att motverka efterfrågan av sexuella tjänster.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Jämställdhet  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 12:45 - 11 jan, 2019