Redovisa projektbidrag till jämställdhetsprojekt

Organisationer som har fått bidrag är skyldiga att slutredovisa till oss. Slutredovisningen ska bland annat visa hur bidraget har använts.

När ska vi slutredovisa?

En förening som har tagit emot organisations eller etableringsbidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet, eller senast den 1 april året efter bidragsåret, lämna in en slutredovisning.

Slutredovisningen ska innehålla

  • En slutrapport för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget (inklusive tillhörande bilagor/handlingar).
  • Revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig.

Revisor ska granska och godkänna den ekonomiska redovisningen

Den ekonomiska redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor. Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni har fått är mindre än fem prisbasbelopp. En exempelmall för revisorsintyg (för er som mottagit mindre än fem prisbasbelopp) finns tillgänglig längst ner på sidan.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna slutredovisningen.

Om prisbasbelopp

För att få uppdaterade siffror på hur stort ett prisbasbelopp är läs mer på regeringens hemsida om prisbasbelopp.

Senast uppdaterad: 11:03 - 15 feb, 2021