Jämställdhetsprojekt – Villkor för statsbidrag

Här hittar du information om de grundläggande villkoren för att söka bidrag.

Grundläggande villkor

Jämställdhetsmyndigheten fördelar bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Vidare ska projekt som inte kan finansieras med andra medel särskilt prioriteras.

Bidraget tilldelas endast projekt och kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet. Organisationen måste bedriva en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.

För att kunna få bidrag till jämställdhetsprojekt ska projektet och organisationen som ansöker leva upp till villkoren som regleras i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

  • Bidrag får lämnas till jämställdhetsprojekt vars syfte ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.
  • Bidrag får lämnas till ideella föreningar eller stiftelser, som inte är statliga eller kommunala, och som bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.
  • Bidrag får endast lämnas till projekt som är skäliga utifrån mål- och kostnadssynpunkt.
  • Bidrag ska lämnas till projekt som är nyskapande och som kan främja utvecklingen av jämställdhetsarbetet.
  • Bidrag får inte lämnas till projekt med kommersiellt syfte
  • Bidrag får inte lämnas till politiska partier.
  • Bidrag får inte lämnas till skuldsatta organisationer.
Relaterade publikationer

Förordning  |  Jämställdhet  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 1:43 - 28 aug, 2020