Jämställdhetsprojekt – Ansök om statsbidrag

Här hittar du information om hur ni söker projektbidrag till jämställdhetsprojekt. Utlysningen för 2020 är stängd.

""

I utlysningen för 2020 kommer vi särskilt att beakta ansökningar avseende insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt insatser för att motverka stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga kvinnor.

Totalt fanns det sju miljoner kronor att söka under 2020.

När kan vi ansöka?

Vi publicerar information om när utlysningar öppnar samt sista ansökningsdagar här på vår webbplats och i Jämställdhetsmyndighetens sociala medier. Utlysningen för 2020 öppnade den 14 februari och stängde den 16 mars.  Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag behandlas inte.  

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via blanketter som finns tillgängliga när ansökan är öppen. Ansök genom att skicka ifylld ansökningsblankett och bilagor till via e-post till registrator@jamy.se . Observera att undertecknad ansvarsförbindelse ska skickas i original via post.

Följande av Jämställdhetsmyndighetens blanketter ska fyllas i och skickas in:

  • Ansökningsblankett
  • Ansvarsförbindelse
  • Delredovisning (gäller enbart pågående projekt)
  • Avsiktsforklaring (gäller enbart vid eventuella partnerskap)

Därtill ska även följande handlingar bifogas:

  • Stadgar med datum då de senast reviderades
  • Justerat och undertecknat protokoll från senaste årsmötet
  • Justerat och undertecknat protokoll där val av firmatecknare framgår
  • Justerat och undertecknat protokoll där val av revisor framgår
  • Verksamhetsberättelse eller annan redovisning av den verksamhet som bedrivits under det senaste verksamhetsåret

Sökande kan även bli skyldig att lämna Jämställdhetsmyndigheten andra handlingar och uppgifter som myndigheten anser sig behöva för att ansökan ska kunna prövas.

Beslut

Beslut om bidrag till jämställdhetsprojekt fattas tidigast tre månader efter sista ansökningsdag.

Senast uppdaterad: 1:26 - 02 jun, 2020