Ansök om projektbidrag till jämställdhetsprojekt

Här hittar du information om hur ni söker projektbidrag till jämställdhetsprojekt.

Jämställdhetsmyndigheten lyser ut statsbidrag 2019

Det övergripande syftet med statsbidraget är att främja jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi välkomnar därför ansökningar inom alla jämställdhetspolitiska delmål.

I denna utlysning kommer vi särskilt beakta ansökningar avseende ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning eller förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning med målgruppen unga.

I den här utlysningen är avsikten att bevilja hälften av tillgängliga medel avsedda för statsbidrag till sökande för jämställdhetsprojekt inom de här inriktningarna. Det kan komma att ändras beroende på antal ansökningar som uppfyller förordningens krav både inom inriktningen och övriga jämställdhetsområden samt om ansökan håller hög kvalitet i jämförelse med andra inkomna ansökningar.

Totalt finns det 10 miljoner kronor att söka under 2019.

När kan vi ansöka?

Utlysningen öppnar den 2 april 2019 och stänger den 2 maj 2019. Utlysningen stänger kl. 23:59 på sista ansökningsdagen. Ansökningar som inkommer försent behandlas inte.

""

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via blankett (pdf) som finns tillgänglig för nedladdning längst ner på denna sida. Där hittar du även en vägledning som du kan använda som stöd när du fyller i ansökan.  Ansök genom att skicka ifylld ansökningsblankett och bilagor via e-post till registrator@jamy.se.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan består av en ansökningsblankett och ett antal bilagor som du finner längst ner på sidan.

Beslut

Beslut om bidrag till jämställdhetsprojekt fattas tidigast tre månader efter sista ansökningsdag.

Senast uppdaterad: 11:35 - 16 apr, 2019