Ansök om projektbidrag till jämställdhetsprojekt

Här hittar du information om hur ni söker projektbidrag till jämställdhetsprojekt.

""

Jämställdhetsmyndigheten lyser ut statsbidrag 2019

Det övergripande syftet med statsbidraget är att främja jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi välkomnar därför ansökningar inom alla jämställdhetspolitiska delmål.

I utlysningen för 2019 kommer vi särskilt beakta ansökningar avseende ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning eller förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning med målgruppen unga.

Avsikten är att bevilja hälften av tillgängliga medel avsedda för statsbidrag till sökande för jämställdhetsprojekt inom de här inriktningarna. Det kan komma att ändras beroende på antal ansökningar som uppfyller förordningens krav både inom inriktningen och övriga jämställdhetsområden samt om ansökan håller hög kvalitet i jämförelse med andra inkomna ansökningar.

Totalt finns det 10 miljoner kronor att söka under 2019.

När kan vi ansöka?

Vi publicerar information om när utlysningar öppnar samt sista ansökningsdagar här på vår webbplats och i Jämställdhetsmyndighetens sociala medier. Utlysningen för 2019 öppnade den 2 april och stängde den 2 maj. Ansökningar som inkommer försent behandlas inte.  

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via blankett (pdf). Ansök genom att skicka ifylld ansökningsblankett och bilagor till via e-post till bidrag@jamy.se .

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan består av en ansökningsblankett och ett antal bilagor. När utlysningen öppnar hittar ansökningsblanketten och mer information om vad som ska skickas in tillsammans ansökan på denna sida.

Beslut

Beslut om bidrag till jämställdhetsprojekt fattas tidigast tre månader efter sista ansökningsdag.

Senast uppdaterad: 9:59 - 03 maj, 2019