Ansök om projektbidrag till jämställdhetsprojekt

Här hittar du information och ansökningshandlingar för att ansöka om bidrag till jämställdhetsprojekt.

""

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via blankett (pdf). Ansök genom att skicka ifylld ansökningsblankett och bilagor via e-post till bidrag@jamy.se . 

När är sista ansökningsdag?

Utlysningen är stängd. Sista ansökningsdag för bidrag till jämställdhetsprojekt var tisdagen den 10 april 2018 kl. 23.59.

Projekt inkomna efter sista ansökningsdag behandlas inte.  

Nästa utlysning för jämställdhetsprojekt planeras öppna under våren 2019.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan består av en ansökningsblankett och ett antal bilagor.

I ansökningsblanketten ska följande information uppges: 

 • Uppgifter om sökanden (kontaktuppgifter, bankuppgifter, associationsform och om sökanden är en förening, en uppgift om antalet medlemmar) 
 • En kort beskrivning av sökandens ordinarie verksamhet  
 • En beskrivning av bakgrund, syfte, mål och projektidé   
 • En beskrivning av på vilket sätt projektet är nyskapande och bidrar till utvecklingen av jämställdhetsarbete 
 • En beskrivning av projektets målgrupp och vilken roll målgruppen kommer att ha i projektet 
 • En beskrivning av förväntade resultat och effekter 
 • En beskrivning av hur projektet är tänkt att organiseras och bemannas 
 • En tids- och genomförandeplan 
 • Projektets geografiska förankring 
 • En budget för projektet 
 • Hur projektets resultat ska följas upp och utvärderas 
 • Hur projektets resultat och erfarenheter ska tas till vara och spridas vidare 
 • Uppgifter om sökanden ansökt om eller beviljats annat projektbidrag av liknande slag 
 • En sammanfattning av projektet  

Till ansökningsblanketten ska också följande dokument bifogas: 

 • Ett justerat och underskrivet protokoll med firmatecknare 
 • En verksamhetsberättelse eller en annan redovisning av den verksamhet som sökanden bedrivit under det senaste verksamhetsåret 
 • Aktuella stadgar med datum när de senast reviderades
 • Ett justerat och underskrivet protokoll från senaste årsmötet 

Sökanden kan också behöva skicka in eventuella andra handlingar och uppgifter som Jämställdhetsmyndigheten anser sig behöva för att ansökan ska kunna prövas.  

Beslut

Beslut om bidrag till jämställdhetsprojekt fattas tidigast 3 månader efter sista ansökningsdag. Besluten fattas av Jämställdhetsmyndighetens ledning.

Senast uppdaterad : 12:52 - 30 Aug, 2018