Så fördelas organisations- & etableringsbidrag för kvinnors organisering

Organisations- och etableringsbidrag fördelas efter tre principer. Det består av ett grundbelopp, en summa som fördelas beroende på antalet medlemmar i en organisation och en summa som beror på verksamhetens omfattning.

Anslagens storlek meddelas till Jämställdhetsmyndigheten via regleringsbrev. Bidraget per respektive organisation kan därför variera mellan olika bidragsår. Detta beror på hur mycket pengar som finns att fördela och hur många organisationer som söker och uppfyller villkoren för att få det.

Grundbelopp baserat på antalet medlemmar (antal kvinnor i sammanslutning)

 • Organisationer med upp till 100 medlemmar (100 800 kronor år 2018)
 • Organisationer med 100 medlemmar eller fler (151 200 kronor år 2018)
 • Sammanslutning av kvinnor inom en riksorganisation (100 800 kronor år 2018)

Bidrag baserat på antalet medlemmar (antal kvinnor i sammanslutning)

 • Färre än 100 medlemmar (40 320 kronor år 2018)
 • 100–1000 medlemmar (50 400 kronor år 2018)
 • 1001 medlemmar eller fler (100 800 kronor år 2018)

Bidrag baserat på den verksamhet som presenteras i organisationens verksamhetsberättelse vid ansökningstillfället

 • Nivå 1: Begränsad verksamhet (10 080 kronor år 2018)
  Organisationen har ordinarie styrelsearbete, någon intern aktivitet, ett enkelt medlemsblad eller en hemsida, ingen utåtriktad verksamhet.
 • Nivå 2: Relativt omfattande verksamhet (50 400 kronor år 2018)
  Löpande organisationsutveckling och interna aktiviteter. Information till medlemmar och några externa aktiviteter.
 • Nivå 3: Omfattande verksamhet (131 040 kronor år 2018)
  Organisationen är en remissinstans, har lobbyverksamhet, har opinionsbildande verksamhet och viss internationell verksamhet. Verksamhet som under nivå 2, men mer omfattande.
 • Nivå 4: Mycket omfattande verksamhet (403 200 kronor år 2018)
  Verksamhet som nivå 3 men mer omfattande. Det utåtriktade arbetet är stort såväl nationellt som internationellt.

Reducering av bidrag

Jämställdhetsmyndigheten tar också hänsyn till om kvinnoorganisationen får annat statligt organisationsbidrag för sin verksamhet. Om så är fallet kan bidraget reduceras.

 • För verksamhetsomfattning nivå 1–2 reduceras bidraget med 50 000 kr
 • För verksamhetsomfattning nivå 3–4 reduceras bidraget med 100 000 kr.

När det gäller sammanslutningar av kvinnor inom en riksorganisation tas ingen hänsyn till om riksorganisationen får annat statligt organisationsbidrag.

Medel som avräknas på grund av reduceringsprincipen fördelas sedan som verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget lyses ut under våren 2019 och fördelas efter en individuell prövning av inkomna ansökningar.

Senast uppdaterad: 10:52 - 27 aug, 2018