Projektbidrag för jämställdhetsprojekt 2021

I juni 2021 fattade Jämställdhetsmyndigheten beslut om att nio organisationer beviljas projektbidrag för jämställdhetsprojekt. Bidraget fördelas enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar varje år bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Bidraget fördelas utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till Jämställdhetsprojekt. Här är de projekt som beviljats bidrag 2021.

Klicka här för att läsa mer om syftet med projektbidraget och Jämställdhetsmyndighetens beslutsprocess.

 

ActionAid International Sweden

Projektnamn: “Attitydförändring för att stoppa kvinnlig könsstympning”
Beviljat belopp:
956 700 kronor

Projektet syftar till att minska förekomsten av könsstympning av flickor och kvinnor genom att utveckla, anpassa och använda en metod för attitydförändringar. Genom att använda metoden och involvera målgruppen i arbetet strävar projektet efter att skapa långsiktiga attitydförändringar och hållbar förändring. Den huvudsakliga målgruppen består av de som själva är påverkade av könsstympning. Projektet genomförs primärt i Stockholm och Göteborg men kommer även att nå målgruppen digitalt. Projektet har beviljats statsbidrag under 2019 och 2020 för att sprida information om könsstympning av flickor och kvinnor (orsaker, konsekvenser, möjlighet till hjälp och rättigheter) samt förbereda för metodens fortsättning efter att projektet är klart.

Equmenia i Bromma

Projektnamn: “Ett Equmenia där alla får växa” 
Beviljat belopp:
163 500 kronor

Syfte med projektet är att implementera ett varaktigt normkritiskt perspektiv i rörelsens värdegrund, utbildningar och material. Projektets målsättning är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt mångfald och inkludering på lokal, regional och nationell nivå. Detta ska göras genom att både se över materialet som organisationen använder sig av och höja kompetensen hos personalen. Organisationen ska ta fram åtgärder och förslag på förbättringar som kan spridas inom kyrkorörelsen.

Fusion

Projektnamn: “Vad är min roll?” 
Beviljat belopp:
229 740 kronor

Projektet syftar till att stärka inflytandet för unga romer i frågor som rör jämställda livsvillkor, hälsa och utbildning, makt och inflytande samt barns rättigheter. Projektet riktar sig primärt till unga romska tjejer, men även till unga romska killar och familjer. Projektet ska genomföras i nära samverkan med målgruppen och består av en rad aktiviteter som workshops, diskussionsgrupper, föreläsningar och presentation av förebilder. Projektet genomförs i Västra Götalands län.

Realstars Ideell förening Sverige

Projektnamn: ”Frihet från sexuell exploatering – insatser mot efterfrågan”
Beviljat belopp:
414 200 kronor

Projektet ska genomföra en kampanj och en studie med syfte att motverka köp av sexuella tjänster, prostitution och människohandel. Projektet består av två delar. Dels ska organisationen genomföra en digital kampanj som riktar sig till personer på nätet som planerar att genomföra köp av sexuella handlingar. Kampanjen riktar sig också till personer som är intresserade av att motverka sexuell exploatering. Dels ska projektet genomföra en studie om mäns syn på köp av sexuella handlingar, prostitution och människohandel. Projektet kommer också att via digitala kanaler sprida kunskap om och uppmuntra till dialog kring prostitution och människohandel kopplat till exempelvis thaimassagebranschen och digitala bordeller.

RFSU Malmö

Projektnamn: ”Sexualupplysning för alla” 
Beviljat belopp:
1 010 435 kronor

Projektet syftar till att ta fram ett sexualupplysningsmaterial som är särskilt anpassat för särskole- och autismklasser. Materialet ska enligt projektet ta upp ämnen som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, jämställda och ömsesidiga relationer och samtycke samt HBTQ, normer och identitet. Materialet ska kunna användas av RFSU:s skolinformatörer, av lärare och av organisationer som arbetar med sexualupplysning. Projektet genomförs i samarbete med Ystads gymnasium. Materialet kommer att tillgängliggöras i hela landet via RFSU:s metodbank.

Rädda barnen

Projektnamn: ”Unga samtal – om kärlek, sexualitet, samtycke, integritet, övergrepp och våld”
Beviljat belopp:
956 620 kronor

Projektet syftar till att utveckla samtalsmaterial från Rädda Barnen och andra aktörer med fokus på unga i socioekonomisk utsatthet i städer och landsbygder. Rädda barnen ska sammanställa detta i en digital verktygslåda. Samtalsmaterialet ska kunna vara ett stöd till vuxna som möter unga i socioekonomisk utsatthet. Det ska täcka in teman som kärlek, sexualitet, samtycke, integritet, övergrepp och våld, med syftet att arbeta förebyggande för att bidra till det sjätte jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Projektet ska genomföras inom befintlig samtalsverksamhet med de unga som organisationen möter i sina samtalsforum, tillsammans med Rädda Barnens lokala och regionala samarbetspartners.

Skogskvinnorna

Projektnamn: ”Upptaktsträff för svenska kvinnliga skogsnätverk”
Beviljat belopp:
161 000 kronor

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för samarbete mellan de grupperingar som på olika håll i landet arbetar med jämställdhetsfrågor inom skogsbruket. Projektet kommer att genomföra en större upptaktsträff samt en mindre uppföljande träff som ska lägga grunden för det gemensamma vidare arbetet. Projektet genomförs gemensamt av sex intresseorganisationer: Skogskvinnorna i Värmland, Dryaderna i Halland, Grenverket i Blekinge, Skogskvinns i Småland, Skogskällingarna på Gotland och Spillkråkan.

Svenska skidförbundet

Projektnamn: ”Utbildningsintervention för främjande av idrottande kvinnors hälsa, välbefinnande och prestation”
Beviljat belopp:
 815 500 kronor

Projektet syftar till att förbättra den idrottande kvinnans hälsa, välmående och prestationsförmåga genom att öka kunskapsnivån hos aktiva och tränare. Målbilden är att alla skidåkande kvinnor (och tränare) genom Svenska skidförbundets regi ska ha haft möjlighet att ta del av ett utbildningskoncept som tagits fram i samarbete med forskare vid Vintersportcentrum på Mittuniversitetet. Förutom utbildningsinterventionen är målet även en till tre vetenskapliga publikationer som beskriver nuläget för de idrottande kvinnorna och deras tränare på olika nivåer, från junior till senior. Projektet ska också sprida projektet som en modell till andra intresserade idrottsförbund.

Senast uppdaterad: 1:32 - 28 jun, 2021
  • Statsbidrag