Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering 2021

I december 2021 fattade Jämställdhetsmyndigheten beslut om att 71 organisationer beviljas organisationsbidrag och fyra organisationer beviljas etableringsbidrag. Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Organisationsbidrag

#utanskyddsnät

Belopp: 412 421 kr

Akademikers Förening

Belopp: 241 499 kr

Amningshjälpen

Belopp: 241 499 kr

Assyriska Kvinnoförbundet  AKF

Belopp: 241 499 kr

Birth Rights Sweden

Belopp: 241 499 kr

BPW Business and Professional Women

Belopp: 412 421 kr

DEA – föreningen för kvinnohistoriskt museum

Belopp: 350 049 kr

EPOS nätverk

Belopp: 241 499 kr

EQ kvinna – nätverk för kvinnor i Equmeniakyrkan

Belopp: 417 575 kr

Federationen WIZO Sverige

Belopp: 449 069 kr

Female Legends

Belopp: 448 032 kr

Fjällorna

Belopp: 355 906 kr

FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder

Belopp: 402 034 kr

Fredrika Bremer-förbundet

Belopp: 673 171 kr

Föreningen Storasyster

Belopp: 422 026 kr

Grekiska riksförbundet kvinnosammanslutning

Belopp: 241 499 kr

Gröna Kvinnor

Belopp: 402 112 kr

Haro – Hemmaföräldrars Riksorganisation

Belopp: 671 353 kr

Ideella Föreningen Ownershift

Belopp: 339 741 kr

IMPRA

Belopp: 410 000 kr

Interfem

Belopp: 348 566 kr

Internationella Kvinnoförbundet

Belopp: 449 069 kr

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Belopp: 673 171 kr

Internationella romska och resande kvinnocenter

Belopp: 379 022 kr

Iranska flyktingars Riksförbund kvinnosektion

Belopp: 241 499 kr

Konstmusiksystrar

Belopp: 241 499 kr

KSAN

Belopp: 673 171 kr

Kurdistans Demokratiska Kvinnoförbund i Sverige

Belopp: 241 499 kr

Kurdistans Kvinnoförbund

Belopp: 449 069 kr

Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare

Belopp: 351 221 kr

Kvinnoförbundet för demokrati

Belopp: 241 499 kr

Kvinnoförbundet Sara i Sverige

Belopp: 241 499 kr

Kvinnokommitté i Kinesiska RF

Belopp: 394 741 kr

Kvinnor för Fred

Belopp: 428 196 kr

Kvinnor för mission

Belopp: 367 386 kr

Kvinnor i Svenska kyrkan

Belopp: 443 190 kr

KvinnorKan

Belopp: 394 069 kr

Kvinnorättsförbundet Riksorganisation

Belopp: 241 499 kr

Lesbisk Makt

Belopp: 428 508 kr

Maktsalongen

Belopp: 402 347 kr

MENSEN – forum för menstruation

Belopp: 241 499 kr

Musikföreningen Lilith Eve

Belopp: 241 499 kr

Niejda

Belopp: 221 157 kr

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Belopp: 241 499 kr

Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Belopp: 241 499 kr

Operation 1325

Belopp: 673 171 kr

Pink Programming

Belopp: 241 499 kr

Riksorganisationen Give it forward

Belopp: 673 171 kr

Rise

Belopp: 433 740 kr

Serbernas riksförbund i Sverige

Belopp: 241 499 kr

Serbiska kvinnoförbundet i Sverige

Belopp: 241 499 kr

SIOS

Belopp: 241 499 kr

Sisters International

Belopp: 449 069 kr

Soroptimist International of Sweden

Belopp: 449 069 kr

Spillkråkan

Belopp: 241 499 kr

Svenska kvinnors Vänsterförbund

Belopp: 241 499 kr

Svenska Musikerförbundet

Belopp: 241 499 kr

Sverigefinska Riksförbundet

Belopp: 241 499 kr

Sveriges Kvinnolobby

Belopp: 673 171 kr

Tantpatrullen

Belopp: 241 499 kr

Tjejjouren Väst

Belopp: 401 956 kr

Tjejzonen

Belopp: 418 903 kr

Trajosko Drom

Belopp: 241 499 kr

Turkiska Kvinnoförbundet

Belopp: 241 499 kr

Ukrainska Alliansen i Sverige

Belopp: 449 069 kr

UN Women Sverige

Belopp: 415 466 kr

Varken hora eller kuvad

Belopp: 418 434 kr

WE – Wise Economy Global Association

Belopp: 629 182 kr

WIFT Sverige

Belopp: 641 755 kr

Winnet Sverige

Belopp: 673 171 kr

Zonta International Distrikt 21

Belopp: 449 069 kr

 

Etableringsbidrag

Klara K Demokrati

Belopp: 339 741 kr

Nationell Kvinnojour och Stöd på Teckenspråk

Belopp: 402 581 kr

Samordningen Metoouppropen

Belopp: 241 499 kr

StreetGäris

Belopp: 241 499 kr

Senast uppdaterad: 10:26 - 07 jan, 2022
  • Statsbidrag