Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering 2020

I december 2020 fattade Jämställdhetsmyndigheten beslut om att 65 organisationer beviljas organisationsbidrag och fem organisationer beviljas etableringsbidrag. Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Jämställdhetsmyndigheten har i utlysningen 2020 avseende bidrag för verksamhetsåret 2021 fördelat ett procentuellt tillägg till de beviljade organisationerna. Det procentuella tillägget korrigerar en tidigare eftersläpning i hur det totala anslaget till kvinnors organisering betalas ut och är en engångsföreteelse.

Organisationsbidrag

1.6miljonerklubben

Belopp: 528 784 SEK

Amningshjälpen

Belopp: 236 499 SEK

Assyriska Kvinnoförbundet

Belopp: 236 499 SEK

Bethnahrin Kvinnoförbund

Belopp: 236 499 SEK

BPW Business and Professional Women

Belopp: 360 016 SEK

EPOS Nätverk

Belopp: 236 499 SEK

Federationen WIZO Sverige

Belopp: 528 784 SEK

Fjällorna

Belopp:360 016 SEK

Fredrika Bremer-Förbundet

Belopp: 879 302 SEK

Födelsehuset

Belopp: 236 499 SEK

Föreningen Storasyster

Belopp: 463 873 SEK

Grekiska Riksförbundet Kvinnosammanslutning

Belopp: 230 694 SEK

Gröna Kvinnor

Belopp: 463 873 SEK

Haro – Hemmaföräldrars Riksorganisation

Belopp: 814 391 SEK

Impra

Belopp: 236 499 SEK

Internationella Kvinnoförbundet

Belopp: 424 926 SEK

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Belopp: 814 391 SEK

Internationella Romska och Resande Kvinnocenter

Belopp: 463 873 SEK

Konstmusiksystrar

Belopp: 236 499 SEK

KSAN

Belopp: 879 302 SEK

Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Belopp: 528 784 SEK

Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare

Belopp: 360 016 SEK

Kvinnofronten

Belopp: 236 499 SEK

Kvinnoförbundet för Demokrati

Belopp: 236 499 SEK

Kvinnoförbundet Sara i Sverige

Belopp: 236 499 SEK

Kvinnokommitté, Kinesiska Riksförbundet i Sverige

Belopp: 360 016 SEK

Kvinnor för Fred

Belopp: 463 873 SEK

Kvinnor för Mission

Belopp: 360 016 SEK

Kvinnor i Svenska Kyrkan

Belopp: 360 016 SEK

KvinnorKan

Belopp: 282 123 SEK

Kvinnors Byggforum

Belopp: 236 499 SEK

Kvinnorättsförbundet

Belopp: 236 499 SEK

Lesbisk Makt

Belopp: 360 016 SEK

Maktsalongen

Belopp: 463 873 SEK

Mensen – Forum för Menstruation

Belopp: 236 499 SEK

Musikföreningen Lilith Eve

Belopp: 236 499 SEK

Mångkulturellt Resurs Centrum (Karma)

Belopp: 236 499 SEK

Niejda

Belopp: 236 499 SEK

Nätverket Jämställdhet i Transportsektorn

Belopp: 236 499 SEK

Operation 1325

Belopp: 528 784 SEK

Pink Programming

Belopp: 236 499 SEK

Riksförbundet Hem och Samhälle

Belopp: 528 784 SEK

Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion RIFFI

Belopp: 814 391 SEK

Riksorganisationen Give it Forward

Belopp: 879 302 SEK

Rise – Riksföreningen mot Incest och Andra Sexuella Övergrepp i Barndomen

Belopp: 360 016 SEK

Serbiska Kvinnoförbundet i Sverige

Belopp: 236 499 SEK

SIOS

Belopp: 236 499 SEK

Sisters International

Belopp: 528 784 SEK

Soroptimist International of Sweden

Belopp: 528 784 SEK

Spillkråkan Organisationsbidrag

Belopp: 236 499 SEK

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Belopp: 236 499 SEK

Sverigefinska Riksförbundet/Sverigefinskt Kvinnoforum RSNF

Belopp: 236 499 SEK

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Belopp: 528 784 SEK

Sveriges Kvinnolobby

Belopp: 879 302 SEK

Tantpatrullen

Belopp: 236 499 SEK

Tjejzonen

Belopp: 463 873 SEK

Trajosko Drom

Belopp: 236 499 SEK

Ukrainska Alliansen i Sverige

Belopp: 360 016 SEK

UN Women Sverige

Belopp: 463 873 SEK

Unga Romska Kvinnors Riksförbund

Belopp: 360 016 SEK

Varken Hora eller Kuvad

Belopp: 463 873 SEK

WE – Wise Economy Global Association

Belopp: 463 873 SEK

WIFT Sverige

Belopp: 360 016 SEK

Winnet Sverige

Belopp: 879 302 SEK

Zonta International District 21

Belopp: 528 784 SEK

 

Etableringsbidrag

 #utanskyddsnät

Belopp: 236 499 SEK

Female Legends

Belopp: 463 873 SEK

Klara K Demokrati

Belopp: 282 123 SEK

Nationell Kvinnojour och Stöd på Teckenspråk

Belopp: 360 016 SEK

Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor och Icke-Binära i Skogsbranschen (NYKS)

Belopp: 236 499 SEK

Senast uppdaterad: 10:28 - 23 feb, 2021
  • Statsbidrag