Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering 2019

I december 2019 fattade Jämställdhetsmyndigheten beslut om att 69 organisationer beviljas organisationsbidrag och fyra organisationer beviljas etableringsbidrag. Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Organisationsbidrag

Kvinnoförbundet för demokrati

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: https://www.facebook.com/pg/KFDemokrati/about/

Ukrainska Alliansen i Sverige

Belopp: 201 600 SEK Organisationens hemsida: http://ruslana.se/

Fjällorna

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: https://www.fjallorna.se

Amningshjälpen

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: https://amningshjalpen.se/

Forum kvinnor och funktionshinder

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: http://www.kvinnor-funktionshinder.se/

Svensk-turkiska kvinnoförbundet

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: Ingen hemsida finns.

FHF Fristående Husmodersförbundet

Belopp: 383 040 SEK Organisationens hemsida: www.fristaendehusmodersforbundet.se

Maktsalongen

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: https://www.maktsalongen.se/

Wise Economy Global Association

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: https://www.wiseeconomy.se/

Kvinnor i Svenska Kyrkan

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: http://www.kvinnorisvenskakyrkan.se/

Internationella Kvinnoförbundet IKF

Belopp: 383 040 SEK Organisationens hemsida: www.ikfsverige.com

Iranska Flyktingarnas Riksförbund i Sverige – Kvinnosektion

Belopp: 201 600 SEK Organisationens hemsida: http://www.hambastegi.org/

Sisters International

Belopp: 302 400 SEK Organisationens hemsida: www.sisters.nu

Kurdistans Demokratiska Kvinnoförbund Sverige

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: http://www.kurdwomen.org/

Riksförbundet Hem och Samhälle

Belopp: 383 040 SEK Organisationens hemsida: www.hemochsamhalle.se

UN Women nationell kommitté Sverige

Belopp: 383 040 SEK Organisationens hemsida: www.unwomen.se

Soroptimist International of Sweden

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: www.soroptimistsweden.se

TRIS, tjejers rätt i samhället

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: www.tris.se

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: www.jamstalldtransport.se

Tjejzonen

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: www.tjejzonen.se

Kvinnliga Akademikers Förening

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: http://kvinnligaakademiker.se/

Women in Film and Television (WIFT) Sverige

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: www.wift.se

Kvinnorättsförbundet Riksorganisation

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: www.kvinnorattsforbundet.org

Assyriska kvinnoförbundet

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: www.assyriskakvinnoforbundet.se

Bethnahrins kvinnoförbund

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: Ingen hemsidan finns.

Serbiska Kvinnoförbundet i Sverige

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: Ingen hemsidan finns.

1,6 miljonerklubben

Belopp: 383 040 SEK Organisationens hemsida: http://www.1.6miljonerklubben.com/

Winnet Sverige

Belopp: 604 800 SEK Organisationens hemsida: http://www.winnet.se/

Föreningen Storasyster

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: http://www.foreningenstorasyster.se/wordpress/

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Belopp: 604 800 SEK Organisationens hemsida: https://ikff.se/

Varken Hora eller Kuvad

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: https://vhek.se/

EQ Kvinna – Ett nätverk för kvinnor i Equmeniakyrkan

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: http://eqkvinna.se/

KvinnorKan

Belopp: 191 520 SEK Organisationens hemsida: http://www.kvinnorkan.se/

Sverigefinska Riksförbundet – S-F Kvinnoforum

Belopp: 201 600 SEK Organisationens hemsida: http://www.rskl.se/riksforbundet.html

BPW Business and Professional Women

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: http://bpw.se/ 

Interfem

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: http://www.interfem.se/

Kvinnor för mission

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: http://www.kvinnorformission.se/

Fredrika Bremer Förbundet

Belopp: 655 200 SEK Organisationens hemsida: https://www.fredrikabremer.se/

Kvinnofronten

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: http://www.kvinnofronten.nu/hem.htm

Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor RIFFI

Belopp: 655 200 SEK Organisationens hemsida: http://riffi.nu/

KSAN

Belopp: 655 200SEK Organisationens hemsida: http://www.ksan.se/

Internationella romska och resande kvinnocenter

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: Ingen hemsidan finns.

Riksorganisationen Haro

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: http://www.haro.se/

Lesbisk Makt

Belopp: 202 000 SEK Organisationens hemsida: https://lesbiskmakt.nu/

Zonta International Distrikt 21

Belopp: 383 040 SEK Organisationens hemsida: https://www.zonta.se/

Gröna Kvinnor

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: http://grönakvinnor.se/

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Belopp: 383 040 SEK Organisationens hemsida: http://www.svekumeniskakvinnor.se/

Forum för prästvigda kvinnor i Svenska Kyrkan

Belopp: 191 520 SEK Organisationens hemsida: https://www.prastvigdakvinnor.se/

Föreningen IMPRA

Belopp: 191 520 SEK Organisationens hemsida: http://www.impra.se/

Trajosko Drom

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: http://trajoskodrom.se/

Niejda

Belopp: 141 520 SEK Organisationens hemsida: http://www.niejda.com/

Rise – Riksföreningen mot incest och andra
sexuella övergrepp i barndomen

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: http://rise-sverige.se/

Serbernas Riksförbund i Sverige Kvinnoorganisationen

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: svenskserber.se

EPOS Nätverk

Belopp: 191 520 SEK Organisationens hemsida: www.epos.nu

SIOS

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: www.sios.org

Grekiska Riksförbundet Kvinnosammanslutning

Belopp: 201 600 SEK Organisationens hemsida: http://grekiskariksforbundet.com

Musikföreningen Lilith Eve

Belopp: 191 520 SEK Organisationens hemsida: https://lilitheve.se/

Kvinnor för fred

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: www.kvinnorforfred.se

Operation 1325

Belopp: 655 200 SEK Organisationens hemsida: www.operation1325.se/

Dea-föreningen för kvinnohistoriskt museum

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: http://www.dea-kvinnomuseer.nu/

Svenska kvinnors Vänsterförbund

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: www.svenskakvinnorsvansterforbund.se

Spillkråkan

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: www.spillkrakan.se/

Turkiska Kvinnoförbundet

Belopp:  236 999 SEK Organisationens hemsida: Ingen hemsida finns.

Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare KVAST

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: https://kvast.org/

Kvinnoförbundet Sara i Sverige

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: https://sv-se.facebook.com/kvinnoforbundet.sara/

Riksorganisationen Give it forward

Belopp: 383 040 SEK Organisationens hemsida: www.giveitforward.se/

Kvinnokommitté av Kinesiska Riksförbundet i Sverige

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: www.huaren.se

WIZO

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: https://www.wizo.se/

Sveriges Kvinnolobby

Belopp: 655 200 SEK Organisationens hemsida:  https://sverigeskvinnolobby.se/

Etableringsbidrag

Romska unga kvinnors riksförbund

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: Ingen hemsidan finns.

MENSEN – forum för menstruation

Belopp: 191 520 SEK Organisationens hemsida:  https://mensen.se/

Female Legends

Belopp: 236 999 SEK Organisationens hemsida: https://femalelegends.com/

Kvinnlig Prioritet

Belopp: 191 520 SEK Organisationens hemsida: http://www.kvinnligprioritet.se/

Senast uppdaterad: 10:53 - 01 okt, 2020