Verksamhetsbidrag för kvinnors organisering 2018

I september 2018 fattade Jämställdhetsmyndigheten beslut om att sju organisationer beviljas verksamhetsbidrag. Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. 

Insamlingsstiftelsen Girls in Sport

Projekt: ”Coacha framtiden år 2”

Bidragets användning: Insamlingsstiftelsen Girls in Sport får bidrag för att under perioden 1 september 2018 till den 31 augusti 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att involvera fler kvinnor i idrottscoachning och föreningsliv. Projektet syftar till att vidareutveckla ett nytt och innovativt corporate social responsibility (CSR)-och social innovation projekt som erbjuder Win-Win-Win lösningar till tre målgrupper: företag, kvinnor i ledarroller och samhällets idrottsrörelse i Umeå. Projektet stödjer kvinnor (coacher) från deltagande företag med intresse av socialt ansvarstagande i att utforska sina egna förmågor som tränare och förebilder samt att det utrustar dem med färdigheter som behövs för att engagera och coacha unga tjejer inom olika idrotter. Projektets mål är att uppmuntra fler tjejer till idrott genom att låta tjejer mötas och stödjas av kvinnliga coacher från näringslivet inom idrottsrörelsen. Projektet är ett fortsättningsprojekt på projektet ”Coacha framtiden” som tidigare finansierats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Belopp: 930 604 SEK

Organisationens hemsida: www.girlsinsport.se
 

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)

Projekt: ”Feministisk crash-course i kärnvapenfrågan”

Bidragets användning: IKFF får bidrag för att under perioden 1 september, 2018 till 31 augusti, 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att motverka den ensidiga och mansdominerade debatten om kärnvapen. Detta ska göras genom att stärka kapaciteten hos kvinnor att delta i den svenska kärnvapendebatten. IKFF ämnar bygga kunskap, kapacitet och engagemang hos målgrupperna och sedan använda det i sitt påverkansarbete. De huvudsakliga aktiviteterna är att ta fram ett utbildningsmaterial och utbildningskoncept som IKFF kallar ”Feministisk crash-course i kärnvapendebatten”. Projektet är av nationell karaktär men utbildningstillfällena kommer att ske på olika platser i landet med fokus på städer där IKFF har lokala kretsar: Göteborg, Stockholm, Malmö/Lund, Växjö, Motala, Uppsala och Jönköping.

Belopp: 481 000 SEK

Organisationens hemsida: www.ikff.se
 

Kvinnor för fred

Projekt: ”Vi skulle spelat Lysistrate”

Bidragets användning: Kvinnor för fred får bidrag för att under perioden 1 september 2018 till 31 maj 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att sätta upp föreställningen ”Vi skulle spelat Lysistrate”, skriven och regisserad av Stina Oscarsson. Föreställningen handlar om kvinnorna i fredsrörelsen, från kampen om rösträtt till Alva Myrdals nobeltal till Pussy Riot. Föreställningen kommer sättas upp i Västerbotten, Norrbotten, Halland och Skåne. Målgruppen för projektet är unga kvinnor som går på folkhögskolor/gymnasiet och allmänheten. Efter föreställningen kommer samtal och diskussion att hållas med deltagarna. Projektets mål är att väcka debatt om den ökade militariseringen och framföra en feministisk syn på säkerhetspolitiken.

Belopp: 398 000 SEK

Organisationens hemsida: www.kvinnorforfred.se
 

Maktsalongen

Projekt: ”Maktmötet”

Bidragets användning: Maktsalongen får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 31 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att stödja unga kvinnliga ledare utanför storstäderna att kunna ta och behålla makt. Detta ska ske genom att bygga nätverk utanför storstäderna och ge teoretiska och praktiska verktyg för att lyckas som ledare. De huvudsakliga aktiviteterna är att arrangera tre utbildningshelger i tre regioner där unga kvinnor som är eller vill bli ledare i sina idéburna organisationer eller rörelser är målgruppen.

Belopp: 692 000 SEK

Organisationens hemsida: www.maktsalongen.se
 

MENSEN – Forum för menstruation

Projekt: “Menscertifiering av arbetsplatser”

Bidragets användning: MENSEN – Forum för menstruation får bidrag för att under perioden 1 december 2018 till 1 december 2019 arbeta att ta fram metoder och strategier för att kunna ge arbetsplatser verktyg för att skapa ett så kallat mensvänligt arbetsklimat. Projektets mål är att bryta menstabun i arbetslivet genom att minska okunskapen och integrera menstruerande behov som en självklar dimension i arbetet för en god arbetsmiljö. Projektet genomförs som en pilot i Göteborg. Pilotprojektet kan utgöra grunden för en framtida konsulterande föreläsningsverksamhet (“Menscertifiering av arbetsplatser”) som kan erbjudas arbetsplatser och företag framgent. Samverkanspartners i projektet är Forza Fotboll App.

Belopp: 530 010 SEK

Organisationens hemsida: www.mensenorg.wordpress.com
 

Spillkråkan

Projekt: ”Nordiska skogskvinnor tillsammans – konferens 2019”

Bidragets användning: Spillkråkan får bidrag för att under perioden 1 september 2018 till 31 augusti 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att anordna en nordisk konferens för kvinnor inom skogsbruket under 2019. Konferensen utformas så att föreläsningar varvas med workshops och studiebesök/exkursioner. Projektets mål är att genom konferensen skapa en plattform för fortsatt nordisk samarbete mellan kvinnor i skogsnäringen. Projektet avser att genom konferensen bidra till en innovativ, stark och jämställd skogsnäring i norden. Konferensen äger rum i Sverige. Projektet dokumenteras av en skribent/fotograf och resultaten görs tillgängliga för deltagare och allmänhet. Samverkanspartners i projektet är Kvinnor i Skogsbruket i Norge och skogsforskningsinstitutet skògræktin på Island samt Skogskvinnor i Värmland.

Belopp: 229 000 SEK

Organisationens hemsida: www.spillkrakan.se
 

Tjejzonen

Projekt: ”Främja systerskap och ideellt engagemang genom online-utbildning i framkant år 1”

Bidragets användning: Tjejzonen får bidrag för att under perioden 1 september 2018 till 31 augusti 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att etablera en innovativ utbildningsmodell för föreningens volontärer genom utbildningsplattformen ”Learnify”. Onlineutbildningen ska tas fram för föreningens volontärer för att kunna organisera fler medlemmar och på så sätt stötta fler tjejer över hela Sverige. Den nya utbildningsmodellen syftar till att ge en effektiv, flexibel, likvärdig volontärutbildning med hög kvalitet över hela landet. Materialet ska också inspirera andra ideella organisationer som bedriver psykosocial stödverksamhet genom att resultatet av projektet ska spridas till andra organisationer. Samverkanspartners i projektet är Tollare folkhögskola och Studieförbundet Sensus.

Belopp: 667 390 SEK

Organisationens hemsida: www.tjejzonen.se

Senast uppdaterad: 2:15 - 16 apr, 2019