Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering 2018

I december 2018 fattade Jämställdhetsmyndigheten beslut om att 61 organisationer beviljas organisationsbidrag och sex organisationer beviljas etableringsbidrag. Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Organisationsbidrag

1.6 miljonerklubben

Belopp: 655 200 SEK Organisationens hemsida:  www.1.6miljonerklubben.com

Amningshjälpen

Belopp: 232 499 SEK Organisationens hemsida: www.amningshjalpen.se

Assyriska Kvinnoförbundet (AKF)

Belopp: 232 499 SEK Organisationens hemsida: www.assyriskakvinnoforbundet.se

Bethnahrins kvinnoförbund

Belopp: 232 499 SEK

Business and Professional Women Sweden (BPW)

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: www.bpw.se

DEA – Föreningen för kvinnohistoriskt museum

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: www.dea-kvinnomuseer.nu

EQKvinna – nätverk för kvinnor i Equmeniakyrkan

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: www.eqkvinna.se

Fjällorna

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: www.fjallorna.se

FQ Forum kvinnor med funktionshinder

Belopp: 272 160 SEK Organisationens hemsida: www.kvinnor-funktionshinder.se

Fredrika Bremer Förbundet

Belopp: 655 200 SEK Organisationens hemsida: www.fredrikabremer.se

Fristående Husmodersförbundet (FHF)

Belopp: 302 400 SEK Organisationens hemsida: www.fristaendehusmodersforbundet.se

Föreningen Storasyster

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: www.foreningenstorasyster.se

Give it forward

Belopp: 383 040 SEK Organisationens hemsida: www.giveitforward.se

Grekiska Riksförbundet i Sverige Kvinnosammanslutning

Belopp: 201 600 SEK Organisationens hemsida: www.grekiskariksforbundet.se

Gröna Kvinnor

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: www.grönakvinnor.se

Haro

Belopp: 604 800 SEK Organisationens hemsida: www.haro.se

Interfem

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: www.interfem.se

Internationella kvinnoförbundet

Belopp: 383 040 SEK

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Belopp: 604 800 SEK Organisationens hemsida: www.ikff.se

Internationella romska och resande kvinnocenter

Belopp: 604 800 SEK

Iranska Flyktingars Riksförbund, kvinnosektion

Belopp: 201 600 SEK Organisationens hemsida: www.solidarity-refugees.blogspot.com

Kinesiska riksförbundet i Sverige Kvinnokommitté

Belopp: 201 600 SEK Organisationens hemsida: www.huaren.se

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN)

Belopp: 655 200 SEK Organisationens hemsida: www.ksan.se

Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Belopp: 302 400 SEK Organisationens hemsida: www.yjks.se

Kvast – Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: www.kvast.org

Kvinnliga Akademikers förening

Belopp: 232 499 SEK Organisationens hemsida: www.kvinnligaakademiker.se

Kvinnofronten

Belopp: 232 499 SEK Organisationens hemsida: www.kvinnofronten.nu

Kvinnoförbundet för demokrati

Belopp: 232 499 SEK

Kvinnor för Fred

Belopp: 604 800 SEK Organisationens hemsida: www.kvinnorforfred.se

Kvinnor för mission

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: www.kvinnorformission.se

Kvinnor i Svenska kyrkan

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: www.kvinnorisvenskakyrkan.se

KvinnorKan

Belopp: 191 250 SEK Organisationens hemsida: www.kvinnorkan.se

Kvinnors Byggforum

Belopp: 232 499 SEK Organisationens hemsida: www.kvinnorsbyggforum.org

Kvinnorättsförbundet

Belopp: 232 499 SEK Organisationens hemsida: www.kvinnorattsforbundet.org

Maktsalongen

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: www.maktsalongen.se

Musikföreningen Lilith Eves

Belopp: 191 250 SEK Organisationens hemsida: www.lilitheve.se

Niejda

Belopp: 212 400 SEK Organisationens hemsida: www.niejda.com

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Belopp: 232 499 SEK Organisationens hemsida: www.jamstalldtransport.se

Operation 1325

Belopp: 655 200 SEK Organisationens hemsida: www.operation1325.se

Riksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor (RIFFI)

Belopp: 655 200 SEK

Riksförbundet hem och samhälle

Belopp: 383 040 SEK Organisationens hemsida: www.hemochsamhalle.se

RISE

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: www.rise-sverige.se

Serbernas Riksförbund kvinnosammanslutning

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: www.svenskserber.se

Serbiska Kvinnoförbundet

Belopp: 232 499 SEK

SIOS Kvinnokommitté

Belopp: 212 400 SEK Organisationens hemsida: www.sios.se

Sisters International

Belopp: 302 400 SEK Organisationens hemsida: www.sisters.nu

Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV)

Belopp: 232 499 SEK Organisationens hemsida: www.solidaritetshuset.se

Svenska-Turkiska kvinnoförbundet

Belopp: 232 499 SEK

Sverigefinska Riksförbundet / Sverigefinskt Kvinnoforum

Belopp: 201 600 SEK Organisationens hemsida: www.rskl.se

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Belopp: 655 200 SEK Organisationens hemsida: www.svekumeniskakvinnor.se

Sveriges Kvinnolobby

Belopp: 655 200 SEK Organisationens hemsida: www.sverigeskvinnolobby.se

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Belopp: 302 400 SEK Organisationens hemsida: www.soroptimistsweden.se

Tjejzonen

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: www.tjejzonen.se

Trajosko Drom

Belopp: 212 400 SEK Organisationens hemsida: www.trajoskodrom.se

TRIS – Tjejers rätt i samhället

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: www.tris.se

Ukrainska Alliansen i Sverige

Belopp: 201 600 SEK Organisationens hemsida: www.ruslana.se

UN Women

Belopp: 655 200 SEK Organisationens hemsida: www.unwomen.se

Wift – Women in Film and Television, Sverige

Belopp: 332 640 SEK Organisationens hemsida: www.wift.se

Winnet Sverige

Belopp: 604 800 SEK Organisationens hemsida: www.winnet.se

WIZO – Women’s International Zionist Organization

Belopp: 383 040 SEK Organisationens hemsida: www.wizo.org

Zonta International Distrikt 21

Belopp: 383 040 SEK Organisationens hemsida: www.zonta.se  

Etableringsbidrag

EPOS Nätverk

Belopp: 191 520 SEK

Female Legends

Belopp: 252 000 SEK Organisationens hemsida: www.femalelegends.com

MENSEN – Forum för menstruation

Belopp: 151 920 SEK Organisationens hemsida: www.mensen.se

Pink Programming

Belopp: 191 520 SEK Organisationens hemsida: www.pinkprogramming.se

ProQvi

Belopp: 191 520 SEK Organisationens hemsida: www.proqvi.se

Tantpatrullen

Belopp: 151 920 SEK Organisationens hemsida: www.tantpatrullen.se

Senast uppdaterad: 11:11 - 07 jun, 2021