Spridning av Pekingplattformens syfte och sakområden (2021:15)

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att belysa och sprida kunskap om Pekingplattformens syfte och sakområden. I enlighet med uppdragsbeskrivningen har myndigheten planerat och genomfört flera nationella och internationella aktiviteter.

Den här rapporten beskriver genomförda aktiviteter inom ramen för uppdraget att sprida kunskap om Pekingplattformen. Mot bakgrund av att det 2020 var 25 år sedan the Beijing Declaration and Platform for Action (Pekingplattformen), den globala handlingsplanen för jämställdhet, antogs fick myndigheten i regleringsbrevet för 2019 i uppdrag att planera och genomföra nationella aktiviteter för att belysa och sprida kunskap om plattformens syfte samt dess tolv sakområden.

Bilaga 1 – Frågeformulär

Bilaga 2 – Why Comprehensive Sexuality Education Matters

Bilaga 3 – Snapshot Pekingplattformen

Spridning av Pekingplattformens syfte och sakområden (2021:15)

Publicerad: 2021-04-30
Senast uppdaterad: 1:34 - 13 sep, 2021