Har du synpunkter på tillgänglighet?

Lämna en synpunkt

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister i tillgänglighet, eller om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillgänglighet

Jämställdhetsmyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.jamstalldhetsmyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att stora delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Jämställdhetsmyndigheten planerar att lansera en ny webbplats under 2021. Den kommer då följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.jamstalldhetsmyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss via det här formuläret.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS.
 • Formulär har bristfälliga hjälptexter och otillräcklig felhantering vid obligatoriska fält.
 • Det finns rubriker som är uppmärkta med fel rubriknivå.
 • Det finns brister i sökfunktionen, huvudmenyn och navigeringen som gör att det är svårt att använda webbplatsen med skärmläsare.
 • Länkar, listor, klickbara bilder, länktexter och alternativtexter är inte helt tillgängliga.
 • Det förekommer video som saknar ett fullständigt alternativ antingen i form av en ljudbeskrivning/syntolkning eller en sida med det fullständiga alternativet på textformat. Det förekommer även att video med ljudinnehåll  saknar text.
 • Det finns grupper av kryssrutor som inte är grupperade med hjälp av HTML elementen fieldset och legend.
 • Det saknas en språkmarkering för webbplatsens språk, det är länken ”English” i sidhuvudet.
 • Det förekommer att grupper av information, till exempel resultatet av en sökning, har en knapp med texten ”Ladda ned” för alla poster.
 • Det finns länktexter som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg som till exempel blåa länktexter på vit bakgrund. Det förekommer också länkar som saknar markering utöver färg.
 • Webbplatsen saknar markering för tangentbordfokus.

Hur vi testat webbplatsen

Företaget ETU AB har gjort en oberoende granskning av Jämställdhetsmyndighetens webbplats. Granskningen gjordes av ramverk, återkommande delar, detaljgranskning av nio sidor samt en översiktlig granskning. Senaste bedömningen gjordes den 14 augusti 2020.

Granskningsmetod (WCAG 2.1 AA)

Webbinarier om covid-19 och våldsutsatthet

Syftet med webbinarierna är att lyfta olika perspektiv och viktiga aspekter för kommuners arbete inom området. Detta är en viktig del i Jämställdhetsmyndighetens arbete med att ta fram och utveckla effektiva arbetssätt för kommuner att nå ut med information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur kommuner kan få kontakt med våldsutsatta personer.

Den tredje webbinariet kommer att live-sändas den 28 september mellan klockan 14.00-15.30. Paneldeltagare kommer att bestå av representanter från fem kommuner som ska presentera sitt arbete och sina åtgärder inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck till följd av pandemin. Det kommer finnas en möjlighet att ställa frågor till paneldeltagarna i chatten. Syftet med det tredje webbinariet är att goda exempel på konkreta arbetssätt och förändringar av verksamheten som kan effektivisera en kommuns möjlighet att synliggöra och tillgodose alla våldsutsatta personers behov av stöd och skydd.

Webbinariet sker över Zoom. Klicka här för att delta

Webbinarium om våldsutsatta i samband med covid-19

Ett webbinarium med representanter från Socialstyrelsen, NCK, SKR, Unizon och Roks som får svara på frågor om deras upplevelser av covid-19-pandemins påverkan på våldsutsatthet. Panelen konstaterar att det är väldigt skilda bilder som ges om huruvida våldet har ökat eller minskat beroende på vem man frågar. Se webbinariet nedan.

Webbinarium om våldsutsatta barn i samband med covid-19

Ett webbinarium med representanter från Barnafrid, Länsstyrelsen Skåne, Ecpat och Bris som får svara på frågor angående deras upplevelser av covid-19 pandemins påverkan på barns våldsutsatthet. Panelen konstaterar också i detta webbinarium att det är väldigt skilda bilder som ges angående ökning/minskning, och att alla är överens om att det är för tidigt för att dra några slutsatser i förhållande till pandemin. Panelen diskuterar om kommuners ansvar och behovet att utveckla arbetet och kunskapen inom hela verksamheten för att kunna bemöta barn som utsatts för eller som har upplevt våld. Se webbinariet nedan.

Kurs om Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken

TID:  8 oktober 2020, kl. 9.00-15.00. Observera att detta inte är en webbutbildning eller ett webbinarium som går att ta del av i efterhand, utan en lärarledd kurs i realtid som kräver aktivt deltagande under hela kurstillfället.

PLATS: Via Zoom

ANMÄLAN:  Senast 2 oktober via denna anmälningslänk

Jämställdhet är en förutsättning för att nå hållbarhetsmålen

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 både nationellt och internationellt.

För att uppnå hållbar utveckling behöver våra verksamheter bidra till jämställdhet. Syftet med kursen är att belysa vikten av att verksamheten planeras och genomförs med ett jämställdhetsperspektiv för att nå de globala målen och Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Problem med ojämställdhet riskerar annars att utgöra hinder när ni arbetar för att nå hållbarhetsmålen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar strategiskt och/eller med verksamhetsutveckling i statlig myndighet. Den passar dig som behöver fördjupa dig i sambandet mellan de jämställdhetspolitiska målen och de globala målen för hållbar utveckling.

Anmäl dig senast 2 oktober

Sista anmälningsdag är 2 oktober 2020. Observera att anmälan är bindande efter att anmälningsdatumet har gått ut.  Om du får förhinder går det bra att överlåta platsen till någon annan. Vi ser positivt på att två personer från samma statliga myndighet deltar, dock ej fler än två. Anmälan görs via denna anmälningslänk. Deltagarantalet är begränsat så principen först till kvarn gäller.

Kostnad

3 800:- ex. moms per deltagare. Vid uteblivet deltagande eller vid avbokning efter 2 oktober debiteras halva avgiften.

Om Zoom

På grund av Covid-19 sker alla våra kurstillfällen just nu digitalt och vi använder verktyget Zoom. Till skillnad från andra verktyg ger Zoom oss möjligheten att diskutera och arbeta i mindre grupper. Vissa myndigheter tillåter dock inte Zoom på tjänstedatorer. Vi ber dig därför undersöka hur du kan använda verktyget i god tid innan kurstillfället. Som deltagare på kursen behöver du inte äga en Zoomlicens, du behöver alltså inte köpa något av Zoom.

Kontaktpersoner

Vid frågor om anmälan kontakta: christel.skandevall@jamy.se (administratör). Vid frågor avseende kursinnehållet kontakta sara.nilsson@jamy.se.

Förberedelser

Praktisk information och inloggningsuppgifter skickas ut ca en vecka innan kurstillfället. Då får du även inläsningsmaterial som beräknas ta ca en timme att läsa.

 

 

Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten

Kurstillfället 7 oktober är fullbokat. Nästa kurstillfälle är 26 november, håll utkik här och i våra sociala medier när vi aviserar att anmälan öppnar. 

TID: Onsdag 7 oktober kl. 9.00-15.00
PLATS: Kursen ges online i verktyget Zoom

En aktiv och kunnig ledning är avgörande för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete

Det finns en tydlig förväntan från regeringen att statliga myndigheter ska arbeta för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Den strategi som Sverige huvudsakligen använder för att uppnå dessa mål kallas jämställdhetsintegrering.   Erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering visar att ledningens kunskap är avgörande för att lyckas. Ett framgångsrikt arbete med jämställdhet kräver att ledningen visar stöd och intresse för frågan, och att de efterfrågar resultat. En aktiv ledning som har kunskap om och förstår vad jämställdhetsarbetet innebär gör att fler i organisationen kan genomföra det och förstå värdet i det.

Målgrupp

Kursen är på grundläggande nivå och kräver inga förkunskaper. Den vänder sig till dig som är chef vid en statlig myndighet, dekan, prefekt eller motsvarande och vill din höja både din egen kunskapsnivå och kvalitén på jämställdhetsarbetet.

Innehåll

Kursen ger dig kunskap om:

 • Sveriges jämställdhetspolitik
 • Jämställdhetsintegrering som strategi
 • Hur du kan förstå din egen verksamhet och din roll i relation till jämställdhetspolitiken och jämställdhetsarbetet

Kostnad

3 800: - ex. moms per deltagare. Observera att anmälan är bindande. Avbokningar efter sista anmälningsdag debiteras halva priset. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega med motsvarande roll.

Sista anmälningsdag 23 september

Anmälan har stängt då kursen är fullbokad.

Om Zoom

På grund av Covid-19 sker alla våra kurstillfällen just nu digitalt och vi använder verktyget Zoom. Till skillnad från andra verktyg ger Zoom oss möjligheten att diskutera och arbeta i mindre grupper. Vissa myndigheter tillåter dock inte Zoom på tjänstedatorer. Vi ber dig därför undersöka hur du använder Zoom i god tid innan kurstillfället. Som deltagare i på kursen behöver du inte äga en Zoomlicens, du behöver alltså inte köpa något av Zoom. Verktyget fungerar bäst när du installerar appen i din dator, till skillnad från att använda onlineversionen och även detta är gratis.

Kontaktpersoner

För frågor om anmälan kontakta administratör christel.skandevall@jamy.se.
För frågor om kursinnehållet kontakta innehållsansvariga: deepati.forsberg@jamy.se, eller sandra.moberg@jamy.se.

Informationsmaterial för spridning

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial som kommuner kan använda för att sprida uppmärksamhet om att våldet riskerar att öka, och var utsatta ska vända sig för att få hjälp. Informationsinsatsen består av olika delar. En del som riktar sig till en mer allmän målgrupp, en del med ett särskilt fokus på våld mot barn, våld mot äldre och hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns även en affisch med råd till utsatta. Syftet är att uppmärksamma vilket stöd som finns att få, både till utsatta och allmänhet.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram material som passar att använda under sommaren, samt ett nytt material som är fokuserat på skolstarten.

Informationsmaterialet innehåller mallar för affischer samt kortare filmer för inlägg i sociala medier. Kommuner och andra aktörer kan snabbt lägga in lokala kontaktuppgifter och nummer till stödjourer i materialet, för att sedan sprida det lokalt.

Tillsammans med materialet finns även en lathund för hur ni lägger till text och loggor i InDesign-filen med affischerna. Här finns även samtliga affischer till hösten som redigerbara PDF-filer.

Information och material på denna sida uppdateras.

Exempel på bildspel till sociala medier:

Informationsmaterial

 • Affisch (A4, skalbar till A3) med generell rubrik, med plats för kontaktuppgifter till kommunen och nationella stödlinjer, som exempelvis Kvinnofridslinjen etc.
 • Affischer (A4, skalbara till A3) med plats för kontaktuppgifter till
  kommunen och nationella stödlinjer med mera. Affischerna har riktade budskap och målgrupper.
 • Affischer (A4, skalbara till A3) på flera språk (engelska, arabiska, dari, somaliska och sorani). Affischerna har plats för kontaktuppgifter till
  kommunen och nationella stödlinjer med mera. Generell rubrik.
 • 2 bildspel (video) för spridning i sociala medier.
 • Allmän information om materialet i ett utskick till skolor

Så kan ni bidra

 • Sätt upp affischerna, exempelvis i trappuppgångar, tvättstugor, affärer och andra platser i kommunen där de kan synas.
 • Sprid bildspelen. Använd era sociala medie-kanaler.

Projektbidrag för jämställdhetsprojekt 2020

Klicka här för information om syftet med projektbidraget och Jämställdhetsmyndighetens beslutsprocess.

ActionAid International Sweden

Projektnamn: Attitydförändringar för att stoppa kvinnlig könsstympning
Beviljat belopp:
902 000 kronor
Hemsida: www.actionaid.se

ActionAid International Sweden får bidrag för att år två arbeta med ett projekt vars syfte är att minska förekomsten av kvinnlig könsstympning.

Projektet kommer fortsätta att arbeta med utvecklingen av de metoder som idag används i andra länder för att skapa långsiktiga aktiviteter med nya och redan etablerade deltagare. Projektets verksamhet ska utvecklas för att på sikt kunna nå fler och möta de behov som målgruppen har.

Målsättningen är att skapa ett samhälle fritt ifrån kvinnlig könsstympning genom hållbara attitydförändringar mot skadliga traditioner. Projektets aktiviteter och resultat kommer kontinuerligt att dokumenteras tillsammans med målgruppen och spridas via bland annat sociala medier.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

DHR

Projektnamn: Att vara kvinna med funktionsnedsättning är att inte finnas
Beviljat belopp:
 902 000 kronor
Hemsida: www.dhr.se

DHR får bidrag för att under perioden arbeta med ett projekt vars syfte är att med filmer belysa att kvinnor med funktionsnedsättning på olika vis osynliggörs i arbetslivet och i samhället generellt.

Projektets mål är att både synliggöra kvinnor med funktionsnedsättning för målgruppen och ge insikter, kunskap och information. Samt ge kvinnor en tydlig röst. Aktiviteterna innefattar att ta fram starka och något provokativa filmer som kombineras med fakta och personliga berättelser om kvinnor med funktionsnedsättning.

Ambitionen är att via film synliggöra person och kön istället för en homogen grupp kallad ”personer med funktions­nedsättning”. En nationell turné för att sprida filmerna och materialet via konferenser, föreläsningar och studieförbund ska äga rum under år två för att skapa opinion kring jämställdhet, kvinnor och funktionsnedsättning.

Projektets primära målgrupp är arbetsgivarorganisationer, fackförbund och utbildningsanordnare och implementeras nationellt.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning förebyggande insatser mot stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga kvinnor.

Hela Människan i Malmö, Noomi

Projektnamn: ThaiWISE
Beviljat belopp:
934 000 kronor
Hemsida: www.noomimalmo.se

Hela Människan i Malmö Noomi får bidrag för att arbeta med projektet ThaiWISE vars syfte är att stärka egenmakten hos kvinnor i thaimassageindustrin för att självständigt kunna förändra sin livssituation.

Projektet bygger på en förstudie gjort av en oberoende forskare med språk- och kulturkompetens som kan bygga relationer med målgruppen thailändska kvinnor som har laglig rätt att arbeta i Sverige.

ThaiWISE-projektet syftar till att erbjuda thailändska kvinnor inom massagebranschen, och den bredare thailändska befolkningen i Malmö, förbättrad tillgång till stöd från myndigheter, fler anställningsalternativ och minskad arbetsexploatering samt exploatering för sexuella ändamål.

Detta ska göras genom olika aktiviteter som understödjer målgruppen genom ökad egenmakt för minskad utsatthet och ökade förutsättningar för förändring, såsom exempelvis svenskundervisning, informationsspridning om svensk arbetsrätt, rättigheter och skyldigheter och tillgång till alternativa anställningar.

Målgruppen har en central roll i projektet och målet är att målgruppen efter projektets slut själv ska driva verksamheten. Målet med projektet är att thailändska kvinnor i thaimassagebranschen i Malmö ska vara villiga och ha möjligheten att tillägna sig samhällsskydd och stöd eftersom de är mer medvetna om sina rättigheter, samt att de som erbjuder stöd och myndighetstjänster är mer strategiska gällande vilket stöd som erbjuds.

Verksamheten bedrivs i Malmö men kunskapen som utvecklas i projektet kan spridas inom andra områden till hela landet. Projektet genomförs i samarbete med lokala myndigheter och andra relevanta aktörer.

Jordens Vänner

Projektnamn: En seri(e)ös väg till klimaträttvisa
Beviljat belopp:
802 000 kronor
Hemsida: www.jordensvanner.se

Jordens vänner får bidrag för att arbeta med ett projekt som syftar till att belysa att jämställdhet är en förutsättning för klimaträttvisa samt hur klimatpolitiken påverkas negativt av traditionellt maskulina normer. Projektet riktar sig till allmänheten, mansgrupper och gymnasielever samt mansdominerade arbetsplatser och målgruppen har en aktiv roll i det.

Projektet genomförs i samarbete med Män för jämställdhet MÄN. Målet är att bidra till ökad medvetenhet och kunskap i samhället kring hur jämställdhet är kopplat till klimatfrågan. Projektets aktiviteter består dels av produktion av ett seriealbum som tas fram tillsammans med sakkunniga och feministiska serietecknare. Seriealbumet kommer att användas som diskussionsmaterial för projektets totalt 10 föredrag och workshops på arbetsplatser, gymnasieskolor och mansgrupper, vissa av dessa med välkända forskare.

Projektet kommer att genomföras i Stockholm, Göteborg och Malmö men dess resultat kommer att spridas såväl nationellt som internationellt. Genom ökad medvetenhet om hur brist på jämställdhet och destruktiva könsnormer påverkar klimatarbetet och engagemang, vill Jordens vänner genom  lägga en djupare grund för att jämställdhetsperspektiv integreras i arbetet med klimatfrågan hos målgrupperna och tvärtom samt i förlängningen skapa mer engagemang.

Jämställd Utveckling Skåne

Projektnamn: Byggföräldrar
Beviljat belopp:
502 000 kronor
Hemsida: www.jamstalldutveckling.se 

Syftet med projektet är att sprida kunskap om och öka engagemanget för jämställd föräldraledighet inom byggsektorn i Skåne, samt att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare att göra jämställda val kopplat till föräldraledighet. Det kommer att utföras inom byggbranschen med arbetsgivare och ombudspersoner som den primära målgruppen, och arbetstagare som den sekundära målgruppen. Utbildningsinsatser och workshops kommer att hållas för ombudspersoner och arbetsgivare/personer på ledande position/HR i mindre och medelstora företag där organisationen har identifierat de största behoven.

Projektet ska resultera i att företag inom byggbranschen i Skåne får ökad kunskap om jämställdhet och vikten av jämställd föräldraledighet för att uppnå en mer jämställd byggbransch. Deltagarna förväntas efter projekttidens slut ha fått de verktyg och den kompetens som behövs för att fortsätta driva arbetet om mer jämställ uttag av föräldraledighet inom byggbranschen. Efter projekttiden ska frågan om jämställd föräldraledighet har kommit högre upp på arbetsgivares och fackligt ansvarigas agendor.

Inom projektet ska även en praktika om jämställd föräldraledighet i privat sektor, med ett eget kapitel om byggbranschen, tryckas och spridas. Samverkan sker med fackförbundet Byggnads Skåne. Projektet implementeras i flera skånska kommuner, bland annat Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Make Equal

Projektnamn: Okej med dej?
Beviljat belopp:
902 000 kronor
Hemsida: www.makeequal.se 

Den övergripande målsättningen med ”Okej med dig” är att stärka samtyckeskulturen och vända perspektivet för vem som ansvarar för samtycket. Projektet vill ge pedagoger och vårdnadshavare verktyg för att tillsammans med barnen skapa en samtyckeskultur inom förskolan.

Inom projektet ska metoder och material för att införa en samtyckeskultur i förskolan tas fram bestående av övningar, enklare pedagogiska filmer, affischer och en barnbok. Detta kommer att utvecklas och testas tillsammans förskolor, för att sedan lanseras, spridas och tillgängliggöras brett. Make Equal har etablerat samarbete med åtta förskolor som ska medverka i framtagandet och testningen av materialet.

Den primära målgruppen är de vuxna som ansvarar för införandet av en samtyckeskultur i förskolor – pedagoger, rektorer, huvudmän samt vårdnadshavare. Den sekundära målgruppen är barn i förskolan. Referensgrupper med barn kommer att skapas inom projektet. Organisationen har etablerat samarbete med åtta olika förskolor som ansvarar för att ta fram en passande referensgrupp inom sin förskola.

Projektet kommer initialt att verka i Umeå- och Stockholmsområdet där samarbetsförskolorna finns. Det framtagna materialet kommer dock i ett att tillgängliggöras på nationell nivå.

Pink Programming

Projektnamn: Kurs i jämställdhet
Beviljat belopp:
752 000 kronor
Hemsida: www.pinkprogramming.se

Pink Programming får bidrag för att genomföra ett projekt som syftar till att hjälpa IT-företag skapa bättre mångfald, främst genom mer balanserad könsfördelening. Pink Programming ska genomföra projektet genom att hålla utbildningar och leda en processplan mot en Pink Certifiering som ska kunna användas av företag för att visa att de aktivt arbetar för en mer inkluderande arbetsmiljö.

Målet med projektet är att företagen med ska få konkreta, praktiska verktyg för att kunna arbeta aktivt med att förändra sin företagskultur till att bli mer inkluderande. Det syftar till att skapa en arbetsmiljö där individer kan vara sig själva och deras potential får blomstra vilket inte bara ger bättre lönsamhet för företagen, utan också bidrar till bättre mental hälsa hos de anställda.

Genom att arbeta för ökad jämställdhet och en mer inkluderande arbetsmiljö i IT-branschen bidrar projektet även till såväl bättre fördelning av makt och inflytande i samhället som ekonomisk utjämning mellan könen. Kurserna kommer att hållas i Stockholm och företag från hela Sverige kommer att bjudas in. Kursen avser två omgångar med totalt 40 deltagare från 20 företag.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning förebyggande insatser mot stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga kvinnor.

RF SISU Örebro län

Beviljat belopp: 552 000 kronor
Hemsida: www.rfsisu.se/orebrolan  

RF SISU Örebro län får bidrag för att slutföra sitt projekt vars syfte är att öka jämställdheten inom idrotten genom möjliggörandet av samtal och diskussioner kopplade till stereotypa och destruktiva manlighetsideal inom idrotten. Med projektet ska medvetenheten öka och de miljöer som riskerar att reproducera mäns våld mot kvinnor reduceras.

Det övergripande syftet år två är att vidareutveckla, sprida och implementera framtagna metoder för våldsprevention inom idrotten. Fokus ligger på att göra arbetet långsiktigt hållbart med en ambition att sprida och göra metoden applicerbar inom fler delar av idrotten.

I planen ingår fortsatta processarbeten och samtal med föreningar och grupper med nyanlända, utvecklingsarbete för att implementera nya flexibla former och arbetssätt för att tillgängliggöra framtagna metodmaterial.

Projektets primära målgrupper är pojkar inom föreningsidrotten i Örebro län, företrädesvis inom länets hockeyklubbar; idrottsledare och organisationsledare och styrelser i de deltagande föreningarna samt nyanlända män.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

RFSU Malmö

Projektnamn: Spektrum: Sex
Beviljat belopp:
752 000 kronor
Hemsida: www.rfsu.se/malmo

Fortsättning på projekt som startade 2019. RFSU Malmö får bidrag för att under arbeta med ett projekt vars syfte är att främja jämställd sexuell hälsa och rättigheter samt förebygga sexuellt våld för personer med autismspektrumtillstånd.

Målgruppen är män, kvinnor, transpersoner och ickebinära som lever med autismspektrumtillstånd samt yrkesverksamma som möter gruppen. Målgruppen kommer involveras i utformandet av tematiska cafékvällar, samt utbilda yrkesverksamma inom tre LSS-verksamheter kopplat till bland annat samtycke och jämställdhet, samt rättigheter.

Projektet ska innehålla samtalskvällar och avsluta med en konferens som riktar sig till målgruppen och yrkesverksamma som möter målgruppen. Projektet kommer genomföras i Skåne län och utvärderingarna kommer att göras tillgängliga för andra verksamheter nationellt.

Projektet genomförs med bakgrund i internationell forskning som visar att personer med autismspektrumtillståndet generellt har mindre tillgång till sexualundervisning än majoritetsbefolkningen och erfarenhet visar att bland annat fördomar tenderar att hämma personers möjlighet att uttrycka sexualitet.

Projektets målsättning är att den sexuella och reproduktiva hälsan för personer med autismspektrumtillstånd skall vara jämställd och fri från våld.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Checklista till kommuners information på webben

Som ett led i att identifiera arbetssätt har Jämställdhetsmyndigheten inventerat hundra kommuners webbplatser för att kartlägga hur kommunerna sprider information om ökad våldsutsatthet i samband med covid-19, samt den isolering som pandemin har bidragit till. Detta för att ge kunskap om hur informationsspridningen sker idag och för att utveckla framtida stöd till kommuner om informationsspridning och effektiva arbetssätt.

Urvalet av kommuner har inkluderat både stora och små kommuner i hela landet. Jämställdhetsmyndigheten har bland annat undersökt om det finns information om våldsutsatthet i anslutning till den information om covid-19 som samtliga kommuner har. I enlighet med regeringsuppdraget har Jämställdhetsmyndigheten särskilt tittat på information om våldsutsatthet för äldre kvinnor, personer med funktionsnedsättning, personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, utländska kvinnor, hbtq-personer och barn. Även övergrepp som sker över digitala medier omfattas, samt området prostitution och människohandel.

Inventeringen visar på många positiva exempel hos kommuner. Flera kommuner har bland annat förbättrat sin information om våld i nära relationer. Många kommuner har dock bristfällig information. Detta gäller särskilt områden som riktar sig till våldsutsatta, äldre personer, personer med funktionsnedsättning samt HBTQ-personer. Vidare saknas ibland information på olika språk. När det gäller information om våld i digitala medier och prostitution och människohandel så saknas det information i en majoritet av kommunerna.

Nedan följer en checklista som stöd för information som vi bedömer som viktig att en kommun tillhandahåller på sin webbplats med anledning av covid-19 och risk för ökad utsatthet för våld. Vi har listat ett antal exempel under varje punkt för att konkret visa på hur informationen har framställts hos olika kommuner.

VID ALLMÄN INFORMATION OM COVID-19

På kommunens webbplats om allmän information om covid-19 bör det finnas information om risk för ökad våldsutsatthet i samband med isolering till följd av covid-19 samt hänvisning om vart man kan söka och få stöd och hjälp.

Direkt länk till information om våld i nära relationer/våld och hot, kontaktuppgifter till jourer, stödnummer med mera. Även information för den som riskerar att utsätta andra bör stå med.

HÄNVISNING TILL JOUR/STÖDVERKSAMHETER INOM VÅLDSOMRÅDET

Hänvisning till egna stödverksamheter i kommunen eller länet/regionen,  kvinnofridslinjen, och andra stödlinjer för barn.

BESKRIVNINGAR AV OLIKA TYPER AV VÅLD

Olika former av våld bör benämnas och framgå som mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Olika våldsformer bör beskrivas, exempelvis fysiskt, psykiskt, digitalt, ekonomiskt och sexuellt våld samt försummelse.

INKLUDERANDE BESKRIVNING AV OFFER OCH FÖRÖVARE I BESKRIVNING AV VÅLD

Mäns våld mot kvinnor är den vanligaste formen av våld i nära relationer. Men våld förekommer även i många olika relationsformer.

SAMLAD INFORMATION OM VÅLDSUTSATTHET

Exempelvis ha informationen även till våldsutsatta barn under informationen om våld i nära relationer eller åtminstone länka så att man hittar rätt. Hellre att informationen finns med på flera av hemsidans informationssidor än att den missas.

INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG

Informationen ska vara tillgänglig för alla personer, oavsett funktionsnedsättning eller bristande språkkunskaper. Dessutom bör det finnas information eller hänvisas till information anpassad för barn i olika åldrar.

KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMVERKANDE MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER

Kommunens webbsida bör innehålla information om kontaktuppgifter till exempelvis Polismyndigheten, särskilda verksamheter samt olika organisationer som kvinnojourer och barnrättsorganisationer.

ANHÖRIG- OCH ÅSKÅDARPERSPEKTIVET

Kommunens webbplats bör innehålla tydlig information till anhöriga, grannar och boende i kommunen om var man ska vända sig vid misstanke om våld mot exempelvis barn och grannar.

EN PANIK-KNAPP FÖR ATT LÄMNA SIDAN OCH DÖLJA INFORMATION

En panik-knapp bör finnas på samtliga kommuners webbsidor. Det är en trygghet för att våldsutsatta ska våga söka på dessa sidor för att hitta information. I samband med Panik-knappen bör information om hur en raderar sökhistoriken finnas med.

Våldsutsatthet i samband med covid-19

Samhällets insatser för att förhindra och minska smittspridning under covid-19, genom bland annat olika restriktioner, medför en ökad isolering. För redan utsatta grupper, främst barn och kvinnor, innebär det en ökad risk att utsättas för våld. Isolering kan även innebära försämrade möjligheter att ta del av samhällets stödinsatser.

Kommuner har sedan många år ett lagstadgat ansvar och skyldighet enligt både socialtjänstlag och föreskrifter när det gäller att se och tillgodose alla brottsoffers behov av stöd och hjälp. Ett särskilt ansvar rör våldsutsatta kvinnor och barn. Det innebär att kommuner behöver informationssatsningar och arbetssätt som når ut till olika målgrupper även under de särskilda omständigheter som covid-19 innebär. Det är därför särskilt viktigt att våldsutsatta personer får tillgång till stödinsatser både under och efter pandemin, då troligtvis fler våldsutsatta kommer vara i behov av stöd och hjälp.

Regeringsuppdrag för att stödja kommuner

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Arbetssätten ska kunna användas inom kom­mun­ernas verksamheter. Jämställdhetsmyndigheten ska därefter sprida arbetssätten till kommunerna. Genomförandet av uppdraget ska utgå från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19.

Uppdraget utgår från målsättningarna i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10). I arbetet med att genomföra den nationella strategin är det nödvändigt att ta hänsyn till de olika livssituationer och omständigheter som kan förvärra den enskildas utsatthet för våld. En viktig brottsförebyggande åtgärd är att rikta skyndsamma åtgärder mot de som tidigare varit utsatta. Utbrottet av covid-19 är att betrakta som en sådan omständighet som riskerar att förvärra situationen för redan utsatta individer.

Utgångspunkten i genomförandet av uppdraget ska vara aktuella behov och förutsättningar hos personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, med beaktande av att exempelvis kvinnor, barn, unga kvinnor, äldre, HBTQ-personer och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Även övergrepp som sker via digitala medier omfattas av uppdraget.

Stöd för kommuner

Jämställdhetsmyndigheten konstaterar att det pågår ett aktivt arbete i de flesta kommuner, myndigheter och organisationer kopplat till ökad våldsutsatthet i samband med pandemin. Även om uppgifterna skiljer sig mellan olika kommuner, verksamheter och organisationer när det gäller eventuell ökning av antal ärenden som rör våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av covid-19 så är det viktigt att det finns en beredskap för detta.

Möjligheten att söka hjälp för den som är utsatt för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förryck minskar vid isolering i hemmet. Det är därför angeläget att samhällets olika aktörer är uppmärksamma, aktiva och erbjuder stöd och skydd genom olika kanaler och arbetssätt.

Som nämnts så har många kommuner vidtagit åtgärder med anledning av covid-19. Jämställdhetsmyndigheten vill nedan lyfta fram några viktiga aspekter för kommuner att tänka på med anledning av covid-19 och risk för ökad våldsutsatthet.

 1. Utveckla och förbättra informationen
  Det är viktigt att kommuner ser över informationen på sin webbplats och i andra kanaler för att säkra att den är tillräckligt omfattande när det gäller sambandet mellan covid-19 och våld, samt om den är tillgänglig för och når olika målgrupper. Se checklistan för exempel.
 2. Utveckla nya arbetssätt för att nå utsatta
  Kommuner behöver planera för och se över behovet av nya informationsvägar och arbetssätt för att nå personer som är isolerade till följd av pandemin.
 3. Sprid information om kommunens stödinsatser och olika stödlinjer
  Kommuner behöver informera om och sprida kommunens egna stöd/jourtelefon och verksamheter som riktar sig till våldsutsatta och våldsutövare. Kommuner behöver även sprida information om Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Den har öppet dygnet runt och dit kan den som är utsatt för våld vända sig, men även anhöriga, vänner och yrkesverksamma kan ringa för stöd och rådgivning. Det är även viktigt att hänvisa till nationella stödtelefoner för barn, som exempelvis Bris stödtelefon för barn 116 111.
 4. Ställ frågor om våld
  Personal inom kommuners olika verksamheter som exempelvis socialtjänst, skola, fritid, äldreomsorg behöver utveckla arbetet med att synliggöra risker för våldsutsatthet och ställa frågor om våld.
 5. Erbjud stöd och hjälp för alla i risk för våld
  Kommuner behöver bli aktiva för att bryta isolering och synliggöra våldsutsatthet. Alla som är utsatta för våld ska funna få stöd under och efter pandemin oavsett var i Sverige de är bosatta.
 6. Stärk samverkan
  Kommuner behöver se över och vid behov stärka samverkan inom kommunens olika verksamheter, samt med andra myndigheter och organisationer. Samverkan mellan olika aktörer är viktig både för att synliggöra våldsutsatthet och för att kunna ge stöd  och hjälp till utsatta.
 7. Agera för långsiktighet och uthållighet
  Erfarenheter från tidigare kriser och pandemier visar att fler personer söker stöd och hjälp efter en kris eller pandemi. Därför är det viktigt att kommuner planerar för och har beredskap för detta.
 8. Alla kommuners ansvar
  Det är kommuner som har det yttersta ansvaret för att alla våldsutsatta får det stöd och den hjälp de ha rätt till och behov av. Politiker och chefer har ansvar för att skapa förutsättningar och resurser för att möta den möjliga ökningen av våldsutsatta personer som behöver hjälp, både nu under pågående pandemi som efter pandemin är över.

Coronapandemin i ett jämställdhetsperspektiv

coronaviruset

Vid sidan av Jämställdhetsmyndighetens övriga verksamhet följer vi och analyserar utvecklingen och konsekvenserna av det nya coronaviruset och covid-19. Precis som det är viktigt att förstå vilken betydelse det får för samhällsekonomin, klimatet och den psykiska hälsan är det viktigt när det gäller jämställdheten. Vi gör därför bedömningar av vilka konsekvenser händelserna får för kvinnor och män.

Situationen är ny och händelseutvecklingen går fort. Det finns i dagsläget en osäkerhet i alla bedömningar eftersom det många gånger saknas statistiskt underlag. Vad vi i dag kan se är att pandemin och de åtgärder som vidtas berör samtliga sex områden som motsvaras av Sveriges jämställdhetspolitiska delmål. Nedan följer våra kommentarer om vad de innebär för jämställdheten utifrån den kunskap vi har i dag.