Regleringsbrev för budgetåret 2022

Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 13, bet. 2021/22:AUl, rskr. 2021/22:106).

Regleringsbrev för budgetåret 2022

Publicerad: 2021-12-22
Senast uppdaterad: 2:53 - 11 jan, 2022