Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Jämställdhetsmyndigheten

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr.13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Jämställdhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Jämställdhetsmyndigheten

Publicerad: 2019-02-04
Senast uppdaterad: 11:18 - 04 feb, 2019
  • Jämställdhet
  • Politik