Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Jämställdhetsmyndigheten

Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Jämställdhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

Jämställdhetsmyndigheten inrättas den 1 januari 2018.

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Jämställdhetsmyndigheten

Publicerad: 2018-01-11
Senast uppdaterad: 8:43 - 22 jan, 2018
  • Jämställdhet
  • Politik