Regeringsbeslut S2018/03926/JÄM (delvis)

Uppdrag angående effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor.

Regeringsbeslut S2018/03926/JÄM (delvis)

Publicerad: 2018-06-28
Senast uppdaterad: 5:11 - 06 maj, 2019
  • Hedersrelaterat våld
  • Könsstympning