Regeringsbeslut S2018/01831/JÄM (delvis)

Uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Regeringsbeslut S2018/01831/JÄM (delvis)

Publicerad: 2018-06-28
Senast uppdaterad: 2:50 - 13 maj, 2019
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Utbildning
  • Våldsförebyggande arbete