Regeringsbeslut Ku2018/01458/DISK

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Regeringsbeslut Ku2018/01458/DISK

Publicerad: 2018-06-28
Senast uppdaterad: 5:01 - 06 maj, 2019
  • Hbtq