Regeringsbeslut A2019/01571/JÄM A2019/00873/JÄM

Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel

Regeringsbeslut A2019/01571/JÄM A2019/00873/JÄM

Publicerad: 2020-04-02
Senast uppdaterad: 6:15 - 02 apr, 2020
  • Prostitution och människohandel