Regeringsbeslut A2017/02422/ARM

Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Regeringsbeslut A2017/02422/ARM

Publicerad: 2017-12-18
Senast uppdaterad: 5:05 - 06 maj, 2019
  • Arbetsmarknad