Tolv nya projekt ska öka jämställdheten med statligt stöd

Statens bidrag till jämställdhetsprojekt har i år särskilt fokus på funktionsnedsättning och hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt fördelar Jämställdhetsmyndigheten tio miljoner kronor till organisationer som bidrar till att förbättra jämställdheten.

– Det här är nyskapande projekt som bemöter många av de utmaningar som jämställdhetsarbetet står inför. Under 2019 lyfter vi särskilt fram två områden. Dels handlar det om insatser som ska ge ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning, en grupp som lever i större ekonomisk utsatthet jämfört med andra grupper i samhället. Dels handlar det om förebyggande insatser för unga mot hedersrelaterat våld och förtryck, säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

Av de ansökningar som har kommit in har tolv organisationer beviljats statsbidrag. Jämställdhetsmyndigheten fördelar varje år bidragen till det civila samhället på uppdrag av regeringen.

– Vi gör en kvalitetsbedömning av ansökningarna utifrån de förordningar som bestämmer hur vi ska arbeta. Genom att föreningar och stiftelser får pengar för att kunna genomföra sina projekt kan vi tillsammans komma närmare att uppnå ökad jämställdhet, säger Lena Ag.

För mer information:

Simon Falk
Pressansvarig
070-784 74 97
simon.falk@jamy.se

 

Senast uppdaterad : 2:10 - 02 jul, 2019
  • Funktionsnedsättning
  • Hedersrelaterat våld
  • Statsbidrag