Jämställdhetsmyndigheten blir kvar

Kommentar från generaldirektör Lena Ag om regeringsförklaringen:

 Vi är förstås glada och lättade över att vi nu har fått besked att Jämställdhetsmyndigheten ska vara kvar, säger generaldirektör Lena Ag. Det har varit en tuff tid för medarbetare och chefer. 

 Det har förekommit många missförstånd och rena felaktigheter i debatten om myndigheten, säger Lena Ag. Jämställdhetsmyndigheten är en nystartad expertmyndighet som ska analysera och utvärdera jämställdhetspolitiken för att förbättra regeringens möjlighet att nå jämställdhetsmålen och stärka styrningen av jämställdhetspolitiken.  

 Nu fortsätter även arbetet med att stödja myndigheter och andra aktörer i deras jämställdhetsuppdrag. 

 Vi har också viktiga uppdrag inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel med betoning på att stärka det förebyggande arbetet.  

Presskontakt

Jämställdhetsmyndighetens pressfunktion, press@jamy.se, 070-784 74 97.

Senast uppdaterad : 12:09 - 22 jan, 2019