Pressmeddelanden

Jämställdhetsmyndigheten blir kvar

– Vi är förstås glada och lättade över att vi nu har fått besked att Jämställdhetsmyndigheten ska vara kvar, säger generaldirektör Lena Ag. Det har varit en tuff tid för medarbetare och chefer.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att Jämställdhetsmyndigheten läggs ner

I dag har Arbetsmarknadsutskottet kommit med sitt betänkande om utgiftsområdet för jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Arbetsmarknadsutskottet ställer sig bakom den budget som beslutades i riksdagen onsdagen den 12 december och som bland annat innebär att Jämställdhetsmyndigheten läggs ned 2019.

Resekurage – kampanj mot sexuell exploatering av barn

Varje vittnesmål är värdefullt. Svenskar som reser utomlands på semester och iakttar misstänkt sexuell exploatering av barn kan vända sig till den svenska polisen med tips. Det är budskapet i kampanjen Resekurage som nu återlanseras, med bland annat information på Polisens större passexpeditioner.

Uttalande om budgetomröstning

Med anledning av riksdagens budgetomröstning under onsdagen gör Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, Lena Ag, följande uttalande:

Expertmöte i Angered om hedersrelaterat våld

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar internationellt expertmöte om förebyggande metoder mot hedersrelaterat våld och förtryck bland unga män och pojkar. Mötet äger rum den 27 och 28 november i Angered och samlar experter från Sverige och utomlands. Media välkomnas till en pressträff i anslutning till mötet.

Jämställdhetsmyndigheten på MR-dagarna 2018

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar seminarium om prostitution och människohandel under Mänskliga rättighetsdagarna. Myndigheten finns också på plats med en monter för att lämna information om sin verksamhet. Mänskliga rättighetsdagarna genomförs 15 - 17 november i Stockholm.

Kampanj mot prostitution och människohandel

Utan efterfrågan ingen prostitution. I samband med EU:s särskilda dag mot människohandel den 18 oktober, lanseras åter informationskampanjen ”Du avgör” för att motverka prostitution och människohandel.

Samlad uppföljning för effektiv jämställdhetspolitik

Bidrar jämställdhetspolitiken till att jämställdhet uppnås? Ett nytt uppföljningssystem från Jämställdhetsmyndigheten ska stödja effektiva och träffsäkra insatser och öka takten mot de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsmyndigheten i Almedalen 2018

Ojämlik vård, jämställd regional tillväxt, våld, prostitution och människohandel. Det är några frågor som experter från Jämställdhetsmyndigheten diskuterar under årets Almedalsvecka i Visby.

Efter #metoo: Internationellt möte om pojkar och mäns engagemang

Pojkar och unga mäns normer och beteenden är temat för den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet – ICMEO. Konferensen genomförs den 15 – 16 maj i Stockholm under värdskap av Sveriges regering och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Senast uppdaterad: 11:21 - 10 jan, 2018