Presentationer från JiM-spridningskonferens 4 december 2018

Här hittar du presentationerna från JiM-spridningskonferensen - lärande för förändring som hölls i Stockholm den 4 december:

1. Erfarenhetsutbyte – jämställdhet i fördelning av medel (pdf) 
Medverkande: Vetenskapsrådet

2. Erfarenhetsutbyte – mannen som norm (pdf)
Medverkande: Jämställdhetsmyndigheten

3. Förebygga och hantera sexuella trakasserier i arbetslivet (pdf)
Medverkande: Uppsala Universitet

4. Fler perspektiv stärker jämställdhetsarbetet (pdf)
Medverkande: Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för delaktighet

5. Att organisera för att sprida jämställdhetsarbetet i hela organisationen (pdf)
Medverkande: SKL och KTH

6. Att identifiera ojämställdhetsproblem (pdf)
Medverkande: Arbetsförmedlingen

7. Jämställdhetsintegrering av polisutbildningen i Malmö – samverkan mellan två myndigheter (pdf)
Medverkande: Malmö Universitet och Polismyndigheten

8. Jämställdhetsintegrering och mäns våld mot kvinnor – hur hänger det ihop? (pdf)
Medverkande: Försäkringskassan

9. Introduktion till jämställdhetsintegrering (pdf)
Medverkande: Jämställdhetsmyndigheten

10. Problemet i centrum – könssegregerad arbetsmarknad och utbildning (pdf)
Medverkande: Sveriges elevkårer, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Borås

11. Problemet i centrum – ojämställda sjukskrivningar
Passet genomfördes inte.

12. Problemet i centrum – pojkar och unga mäns våld (pdf)
Medverkande: Skolverket, SKL, Kriminalvården, Länsstyrelsen Stockholm, MÄN och Unizon.

13. Analyser av ojämställdhet – hur och varför?
Medverkande: Migrationsverket

14. NOVA – en metod för att lösa ojämställdhetsproblem med innovationsperspektiv (pdf)
Medverkande: Vinnova

15. Könsuppdelad statistik – nya förutsättningar, nya möjligheter (pdf)
Medverkande: Ekonomistyrningsverket och Statistiska centralbyrån

16. Hur kan uppdraget med jämställdhetsintegrering kopplas ihop med Agenda 2030? (pdf)
Medverkande: Agenda 2030 delegationen, Naturvårdsverket och Konsumentverket

17. Introduktion till jämställdhetsintegrering (pdf)
Medverkande: Jämställdhetsmyndigheten

18. Hur kan regional samverkan utveckla jämställdhetsarbetet? (pdf)
Medverkande: Länsstyrelsen Skåne

19. Könsuppdelad statistik och uppföljning – steget till analys (pdf)
Medverkande: Tillväxtverket och Försäkringskassan

20. Att styra mot jämställdhet (pdf)
Medverkande: Malmö Stad och Statens Konstråd

21. Introduktion till jämställdhetsintegrering (pdf)
Medverkande: Jämställdhetsmyndigheten

22. Att organisera för att sprida jämställdhetsarbete i hela organisationen (pdf)
Medverkande: SKL och KTH

Senast uppdaterad: 2:13 - 16 apr, 2019