Tillgänglighet

Jämställdhetsmyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.jamstalldhetsmyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att stora delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Jämställdhetsmyndigheten planerar att lansera en ny webbplats under 2021. Den kommer då följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.jamstalldhetsmyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss via det här formuläret.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS.
 • Formulär har bristfälliga hjälptexter och otillräcklig felhantering vid obligatoriska fält.
 • Det finns rubriker som är uppmärkta med fel rubriknivå.
 • Det finns brister i sökfunktionen, huvudmenyn och navigeringen som gör att det är svårt att använda webbplatsen med skärmläsare.
 • Länkar, listor, klickbara bilder, länktexter och alternativtexter är inte helt tillgängliga.
 • Det förekommer video som saknar ett fullständigt alternativ antingen i form av en ljudbeskrivning/syntolkning eller en sida med det fullständiga alternativet på textformat. Det förekommer även att video med ljudinnehåll  saknar text.
 • Det finns grupper av kryssrutor som inte är grupperade med hjälp av HTML elementen fieldset och legend.
 • Det saknas en språkmarkering för webbplatsens språk, det är länken ”English” i sidhuvudet.
 • Det förekommer att grupper av information, till exempel resultatet av en sökning, har en knapp med texten ”Ladda ned” för alla poster.
 • Det finns länktexter som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg som till exempel blåa länktexter på vit bakgrund. Det förekommer också länkar som saknar markering utöver färg.
 • Webbplatsen saknar markering för tangentbordfokus.

Hur vi testat webbplatsen

Företaget ETU AB har gjort en oberoende granskning av Jämställdhetsmyndighetens webbplats. Granskningen gjordes av ramverk, återkommande delar, detaljgranskning av nio sidor samt en översiktlig granskning. Senaste bedömningen gjordes den 14 augusti 2020.

Granskningsmetod (WCAG 2.1 AA)

Senast uppdaterad: 9:55 - 22 sep, 2020